​​​

Vælg, hvor du vil behandles

Du har frit valg mellem alle offentlige hospitaler i Danmark, når du skal behandles for en sygdom. Læs her, hvordan du bruger muligheden, og hvem der kan rådgive om valget. 

Denne video handler om, at du har frit sygehusvalg (varighed: 1:44)

Du har en vigtig rettighed

Når du er blevet henvist af en læge til behandling for en sygdom, har du som udgangspunkt:

 • frit valg mellem offentlige hospitaler i Danmark og de samarbejdssygehuse, vi i Region Hovedstaden har aftaler med. Det kaldes også for 'frit sygehusvalg'

Se oversigt over hospitaler i Danmark 

Se oversigt om Region Hovedstadens samarbejdssygehuse

Fordele ved at bruge frit sygehusvalg 

Du kan med fordel benytte frit sygehusvalg hvis:

 • du vil behandles så hurtigt som muligt
 • du ønsker at benytte et andet hospital end det, du er blevet henvist til. Fx hvis du ønsker at blive behandlet på et hospital i nærheden af det sommerhus, hvor du opholder dig i sommerhalvåret.  
 • du ønsker et hospital, du er særlig tryg ved
 • du vil vælge et sted, der har stor erfaring med det, du skal behandles for

Værd at vide

Der er flere forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse frit sygehusvalg:

 • du kan ikke benytte frit sygehusvalg, hvis du indlægges akut
 • der kan være længere ventetid på det hospital, du ønsker
 • du kan risikere, at hospitalet afviser dit ønske, hvis deres ventetid er lang, eller de ikke kan tilbyde den behandling, du skal have foretaget
 • der gælder nogle andre regler i forhold til siddende eller liggende transport samt transporttilskud. Som udgangspunkt vil du selv skulle sørge for din transport, når du benytter frit sygehusvalg. Der vil fortsat være mulighed for at søge om transporttilskud, dog kun svarende til afstanden fra din bopæl til dit hjemhospital
 • hvis du først har valgt et andet hospital, kan du ikke bagefter benytte din ret til udvidet frit sygehusvalg. I så fald skal du genhenvises til det hospital, du hører til efter regionens visitationregler. 

Sådan bruger du frit sygehusvalg 

Der er forskellige indgange til at bruge frit sygehusvalg.

Brug din læge

Regionerne har nogle kriterier, som de bruger, når patienter skal henvises til behandling (også kaldet visitation). Derfor må du selv sørge for at få en snak om dine behandlingsmuligheder og om ventetider på andre hospitaler. Du kan med fordel starte hos den læge, der henviser dig til behandling. Spørg ind til de fordele og ulemper, der er i forbindelse med at vælge et andet hospital, så du kan tage den bedst mulige beslutning.

Hvis du ønsker at benytte dit frie sygehusvalg, skal din egen læge eller speciallæge sende en henvisning til det hospital eller den afdeling, du ønsker at blive henvist til.  

Kontakt Rådgivning om Sygehusvalg 

I Region Hovedstaden har vi en særlig rådgivning for patienter, som gerne vil benytte frit sygehusvalg. Rådgivning om Sygehusvalg kan:

 • oplyse dig om dine muligheder for at vælge et bestemt hospital
 • bede afdelingen om at flytte din undersøgelse til et andet hospital, end det du er blevet henvist til
 • oplyse dig om ventetider 
 • oplyse dig om eventuel mulighed for at få liggende eller siddende transport eller transporttilskud

Få kontakt til vores Rådgivning om Sygehusvalg

Tag en snak med en patientorganisation

En snak med patientorganisationernes rådgivninger kan være med til at give dig klarhed over, hvad der kunne være bedst for dig.​

Redaktør