​​​​

Kræft – dine rettigheder ved behandling

Langt de fleste undersøgelser og behandlinger af kræft foregår i dag som såkaldte pakkeforløb. Læs mere om kræftpakkeforløb og maksimale ventetider her.

Kræftpakker

Langt de fleste former for kræft undersøges og behandles i et såkaldt pakkeforløb. Det betyder, at du får et koordineret og nøje tilrettelagt undersøgelses- (også kaldet udredning) og behandlingsforløb med klar information undervejs.

Det er også hensigten med et pakkeforløb, at undersøgelse og behandling skal ske hurtigere end ved normale undersøgelses- og behandlingsforløb. I alle pakkeforløb er der derfor faglige anbefalinger af, hvor lang ventetiden til undersøgelse og behandling bør være.

Formålet med undersøgelserne er at finde ud af, om du har eller ikke har kræft. Det er derfor ikke sikkert, at du har kræft, selvom du bliver henvist til et kræftpakkeforløb.

Se oversigt over de forskellige pakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis du kommer i et pakkeforløb, får du desuden tilknyttet en særlig lægelig kontaktperson. Det kaldes også for en patientansvarlig læge.
Din patientansvarlige læge har det overordnede koordinerende ansvar for dit samlede behandlingsforløb. Det er også din patientansvarlige læge, du altid kan henvende dig til, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Læs mere om den patientansvarlige læge

Maksimale ventetider

Der er særlige regler for ventetid, hvis der er mistanke om, at du har kræft eller allerede har fået konstateret kræft. Disse regler gælder også for patienter, som undersøges eller behandles uden for et af de mange kræftpakkeforløb. Det betyder, at du har ret til at blive undersøgt eller behandlet inden for fastsatte maksimale ventetider. .

Hvis du har kræft og skal modtage behandling, skal den behandlende afdeling informere dig om og sørge for dit samtykke til behandlingen, før den kan gå i gang. Fra du samtykker, og til behandlingen startes, må der maksimalt gå 14 dage. I alt må der maksimalt gå 28 dage fra afdelingen modtager henvisningen, til du starter din behandling.

Nogle få sygdomme har særlige tidsfrister. Det gælder fx hudkræft, som ikke er modermærkekræft, og kræft, som kræver knoglemarvstransplantation.

Hvis fristerne ikke kan overholdes

I nogle tilfælde kan det hospital, som du er henvist til, ikke tilbyde dig undersøgelse Hvis hospitalet ikke kan det, skal du informeres om det senest 11 kalenderdage efter, at de har modtaget din henvisning jf. bekendtgørelsen om de maksimale ventetider.

Da du har ret til at blive undersøgt og behandlet inden for ventetidsfristerne, er det afdelingens ansvar at undersøge, om der er andre muligheder for undersøgelse og behandling på et  hospital uden for regionen.

Der er nogle undtagelser, hvor fristerne ikke gælder. Det er fx, hvis dit helbred gør, at du ikke kan behandles inden for ventetiderne.​

Redaktør