Økonomi – få et overblik ved langvarig sygdom

​Din økonomiske eller arbejdsmæssige situation kan ændre sig, når du får en alvorlig sygdom. Husk derfor tidligt i forløbet at få et overblik over din økonomi og de muligheder, der er for dig. Fx i forhold til sygemelding, indtægtsændringer og brug af forsikringer m.m. 

Sygemelding

Der er forskellige scenarier for at blive sygemelding alt efter, hvordan du er ansat. Læs om hvordan du sygemeldes, og hvilke krav, der er i forbindelse med en sygemelding.

Din indtægt

Sygdom kan rykke ved følelsen af din økonomiske stabilitet. Derfor er det vigtigt at få afklaret din løn eller andre indtægter fx sygedagpenge under din sygdom, og hvor længe du kan oprette din løn, sygedagpenge m.m.

Forsikringer

Mange har en forsikringsdel i deres pensionskasse, der kan give økonomisk kompensation, hvis du bliver syge.

Forsikring ved kritisk sygdom

Forsikringen giver mulighed for at få et beløb udbetalt, som regel omkring 100.000 kr., hvis du har en af de sygdomme, der er omfattet af forsikringen. Pengene får du typisk efter et par uger. Beløbet er skattefrit.

Forsikring ved tab af erhvervsevne eller invaliditet

Forsikringen består af et månedligt beløb, som kommer til udbetaling, hvis du opfylder betingelserne. I nogle pensionskasser er der mulighed for udbetaling allerede efter tre måneders sygemelding. Hos andre stilles der krav om, at du skal være varigt uarbejdsdygtig m.m. Nogle pensionskasser udbetaler uafhængigt af, om du samtidig får løn – andre kræver, at du ikke får løn.

I din årsoversigt fra din pensionskasse kan du se, om du har dækning ved kritisk sygdom og tab af erhvervsevne. 

Se din årsoversigt fra din pensionskasse på pensionsinfo.dk

Her ligger alle dine pensionsoplysninger samlet. Hvis du vil vide mere om selve betingelserne, kan du finde oplysninger på din pensionskasses hjemmeside eller ved at kontakte pensionskassen.

Privat sundhedsforsikring

Hvis du har tegnet en privat sundhedsforsikring, kan du få mulighed for at komme hurtigt til behandling på et hospital, få hjælp til psykologbistand eller til udvidet fysioterapi og genoptræning.

Legater

Hvis du er syg og har en lav indkomst, kan du søge forskellige legater.

Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen har mindre legater. Ansøgningsskemaer kan hentes på deres hjemmesider. Du kan også finde andre legater ved at søge på nettet eller bruge legathåndbogen.

En anden mulighed er Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), hvor mange mennesker, der var lønmodtagere 70´erne, sparede penge op. Dette beløb kan udbetales, hvis du er ramt af livstruende sygdom m.m.
Se mere på LD´s hjemmeside

Redaktør