Imam og etnisk ressourceteam

Etnisk Ressourceteam består af frivillige kvinder og mænd i forskellige aldre og med forskellige etniske og religiøse baggrunde. De frivillige kan tilkaldes efter ønske fra en patient med etnisk minoritetsbaggrund, dennes pårørende eller hospitalspersonalet. Læs mere om teamet her.

Sådan bruger du Etnisk Ressourceteam 

De frivillige i Etnisk Ressourceteam er kvinder og mænd i forskellige aldre, og de har forskellige etniske og religiøse baggrunde. De har gennemført kurser i krisepsykologi og sjælesorg. De kan tilkaldes efter ønske fra en patient med etnisk minoritetsbaggrund, dennes pårørende eller hospitalspersonalet.

Du kan bruge Etnisk Ressourceteam:

  • når du har behov for samtale med et menneske med samme kulturelle og sproglige baggrund 

  • når du under indlæggelse ønsker én at tale med

  • når du har brug for en tredjeperson som mægler eller for at få afklaret spørgsmål

En ressourceperson må ikke fortælle til andre, hvad I har talt om.

​Etnisk ressourceteam består af 12 frivillige i forskellige aldre og med forskellige etniske og religiøse baggrunde. Medlemmer af teamet er blevet udvalgt efter personlighed og evner til at tale med andre mennesker.

I teamet er følgende sprog repræsenteret:

  • tyrkisk
  • arabisk
  • urdu
  • polsk
  • bosnisk
  • somalisk

En ressouceperson har tid og vilje til at lytte og være til stede. De er forpligtet til ikkeat videregive samtalernes indhold til andre.

De frivillige i teamet er parate til blandt andet at være den pårørende, der ikke er der, samtalepartner for ensomme patienter samt brobygger mellem patienter, pårørende og personale.

Redaktør