Behandlingsansvarlig Læge - hvis du er indlagt mere end 24 timer

Hvis du er indlagt mere end 24 timer på et hospital, får du tilknyttet en behandlingsansvarlig læge. Det er som regel en speciallæge.

Din behandlingsansvarlige læge har det overordnede ansvar

Der vil typisk være flere læger, der bidrager i din behandling. Men den behandlingsansvarlige læge har det overordnede ansvar for dit behandlingsforløb på den afdeling, hvor du er indlagt.

Det vil sige, at den behandlingsansvarlige læge vil tilse dig under forløbet, men ikke dagligt. Derudover vil din behandlingsansvarlige læge have ansvaret for:

  • at du har en behandlingsplan
  • at din behandling justeres på baggrund af nye svar m.m.
  • at du er velinformeret om dit forløb
  • at få koordineret dit behandlingsforløb

Du kan have flere behandlingsansvarlige læger

I et længere forløb kan du være i kontakt med flere forskellige specialer eller afdelinger. Nogle gange også på andre hospitaler. Som patient kan du derfor godt have flere behandlingsansvarlige læger. Nogle patienter vil desuden få tilbudt en patientansvarlig læge, der skal sørge for at der er sammenhæng i hele dit samlede behandlingsforløb. 

Gælder også for ambulante patienter

Hvis du er ambulant patient – det vil sige ikke er indlagt men stadig i behandling – vil du ved dit 2. ambulante besøg få tilknyttet en behandlingsansvarlig læge.

Hvem er din behandlingsansvarlige læge?

Navnet på din behandlingsansvarlige læge bliver oplyst både mundtligt og skriftligt.

Så snart du har fået tildelt en behandlingsansvarlig læge, vil det blive noteret i din journal. Her vil der også stå, at du er blevet informeret om det.

Når du bliver udskrevet, vil navnet på din behandlingsansvarlige læge stå som kontaktperson i dit udskrivelsesbrev (også kaldet for en epikrise), som du finder i dine sundhedsdata på Sundhed.dk og i besøgssammendraget på minsundhedsplatform.dk.


Redaktør