​​​​

Klage over rettigheder, som ikke er blevet overholdt

Hvis du mener, vi ikke har overholdt dine patientrettigheder, kan du klage. Læs her, hvad du kan klage over, og hvordan du gør det.

Uenig i afgørelse i forbindelse med dine patientrettigheder

Vi skal overholde dine patientrettigheder, fx retten til frit og udvidet frit sygehusvalg og maksimale ventetider. Hvis du mener, at det ikke er sket, eller er uenig i afgørelsen, kan du i mange tilfælde klage til Styrelsen for Patientklager.

Se Styrelsen for Patientklagers ABC over, hvilke brud på patientrettigheder du kan klage over

Sådan klager du

Du skal sende din klage over, at dine patientrettigheder ikke er blevet overholdt til Styrelsen for Patientklager inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis der er særlige grunde, kan Styrelsen for Patientklager også behandle din klage, efter at fristen er overskredet.

Klag til Styrelsen for Patientklager via borger.dk (login med MitID)

Redaktør