Samtaler med lægen og andre behandlere - sådan forbereder du dig

Forberedelse er et af nøgleordene til en vellykket samtale med din læge eller andre behandlere. Læs her hvilke fordele, der er ved at forberede dig, og hvordan du kan gøre det.

På grund af faren for coronasmitte har pårørende i øjeblikket ikke adgang på hospitalet. Der kan dog være undtagelser, hvis der er indgået en særlig aftale med personalet, eller hvis der er tale om besøg hos en kritisk syg patient eller et mindreårigt barn.

Hvad er en vellykket samtale?

Det er meget betydningsfuldt at få gode samtaler med de læger og sygeplejersker, du møder. Vellykkede samtaler mellem dig og dine behandlere er kendetegnet ved at:

 • du går derfra med en følelse af tillid og tryghed
 • du har fået en forståelse af din sygdom, din behandling og det videre forløb
 • du føler dig inddraget i beslutninger i det omfang, du selv ønsker
 • lægen får så mange oplysninger om dig og din sygdom som muligt, så der kan lægges den bedst mulige behandlingsplan. Også for at de kan tage hånd om de problemer, der evt. opstår undervejs

Forbered dine spørgsmål med en huskeliste

Hvis du forbereder dig på samtalerne, får du en mere vellykket samtale. Fx ved at du har tænkt over de ting, der nager dig, noget du er i tvivl om, ikke forstår, er bange for eller ikke er afklaret med. En huskeliste til en lægesamtale kan derfor være en god idé.

Se Patientguidens huskeliste til lægesamtale, når du skal undersøges

Genopfrisk oplysningerne om dig

Forberedelse handler også om at kunne svare lægen så præcist som muligt på de mange spørgsmål, lægen stiller. For der er utrolig mange forhold, som kan have indflydelse på din sygdom. Og da du er lægens vigtigste kilde til information, er det kun til din egen fordel, at lægen får den mest dækkende beskrivelse af din situation. Det kan fx være om: 

 • dine symptomer. Hvordan mærker du dem, hvor stor en belastning er de, og hvor tit optræder de?
 • hvordan påvirker dine symptomer og eventuelle bivirkninger af medicin/behandling dine måde at leve på?
 • hvilke begrænsninger oplever du i din hverdag? 
 • hvordan har du det psykisk? Hvordan klarer din familie sig, hvordan sover du, hvad bekymrer dig, og hvordan ser din arbejdssituation ud?
 • dit alkohol- og rygeforbrug
 • alternativ behandling
 • kosttilskud m.m.

Tag en pårørende med

Det giver en dejlig tryghed at have én, du er tæt på, med til vigtige samtaler. Som syg kan du indimellem være stresset på en sådan måde, at du enten ikke rigtig kan høre det, der bliver sagt, eller at du kun lægger vægt på noget af det, der bliver sagt.

Fire ører hører som bekendt bedre end to. Og vi hører ofte forskellige ting alt efter hvilken stemning, vi er i. For eksempel er det ofte den pårørende, der bedst husker de problemer, der har været siden den sidste samtale.

Du kan eventuelt lade din pårørende notere de oplysninger og instruktioner, personalet giver under samtalen, så du er helt sikker på at få det hele med.


Redaktør