Udskrivelse til et midlertidigt døgnophold

Der findes i kommunerne en række tilbud om midlertidig døgnpleje. Her kan du plejes, behandles eller genoptrænes, hvis du har et akut plejebehov, der ikke kan løses i dit eget hjem med hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Læs her mere om, hvad et midlertidigt døgnophold indebærer.

Hvordan henvises du til et midlertidigt døgnophold?

Når din hospitalsafdeling har beskrevet dine pleje- og behandlingsbehov, tager visitationen i din bopælskommune stilling til, om du skal udskrives til et midlertidigt døgnophold.

Du kan visiteres til et midlertidigt døgnophold, hvis du er for skrøbelig til at være alene i dit eget hjem på trods af hjælp fra kommunen, eller hvis du har brug for en særlig intensiv træning eller pleje.

Du kan ikke selv vælge mellem forskellige døgntilbud i din kommune eller i andre kommuner.

Hvad er et midlertidigt døgnophold?

Formålet med et midlertidigt døgnophold er, at du hurtigst muligt bliver i stand til at klare dig i dit eget hjem.

Alle kommuner råder over et antal midlertidige døgnpladser, der kan benyttes for en kort periode til genoptræning, behandling og aflastning m.m.

Du bliver ikke visiteret til et døgnophold i en bestemt periode (fx. 3 uger). Det beror altid på en individuel vurdering, hvor længe du har brug for at opholde dig på et midlertidigt døgnophold.

Fra udskrivelse på hospitalet til ankomsten på et midlertidig døgnophold

Hvis din kommune visiterer dig til et midlertidigt døgnophold, sørger hospitalet altid for, at du bliver kørt gratis fra hospitalet direkte til den midlertidige døgnplads.

Det betyder, at dine pårørende må sørge for at hente de ting, du har brug for, mens du er på det midlertidige døgnophold. Det er:

  • medicin, du skal tage under opholdet
  • plejemidler, du bruger. Fx bleer, behandlingsredskaber til sukkersyge m.m.
  • hjælpemidler du har derhjemme. Fx rollator, stokke, støttestrømper m.m.
  • toiletsager
  • almindeligt tøj, træningstøj og sko, du går godt i.

Tag ikke penge, smykker eller andre værdigenstande med, da det er en åben afdeling, hvor mange mennesker kommer og går. Tænk også over, at det er en kort periode, du skal være på det midlertidige døgnophold - så tag kun det mest nødvendige med.

Hvis du ikke har pårørende, der kan hjælpe dig med at få bragt dine ting til den midlertidige døgnplads, finder kommunen en løsning.

Husk at få det hele med

Det er altid vigtigt at få spurgt ind til de ting, du har brug for at vide noget om. Lav din egen huskeliste med spørgsmål både til hospitalet og det midlertidige døgnophold. Du kan eventuelt bruge Patientguidens huskelister.

Læs mere om Patientguidens huskelister ved en udskrivelse til et midlertidigt døgnophold

Udgifter

Vær opmærksom på, at der er udgifter forbundet med en midlertidig døgnplads:

  • du skal som udgangspunkt afholde de samme udgifter til medicin, plejemidler med mere, som du gør derhjemme
  • der er en egenbetaling for mad og vask af linned. Mange steder er det ca. 150 kr. i døgnet.
  • du skal selv betale din hjemtransport.

Den første tid

Døgnpladserne råder over et sundhedsfagligt personale, der vil undersøge dig ud fra hospitalets oplysninger om din pleje, behandling og genoptræning. Herefter har du en vigtig planlægningssamtale med personalet om, hvad formålet med dit ophold er. Tag gerne dine pårørende med til denne samtale, hvor du/I lægger planerne for dit videre forløb.

Omdrejningspunktet for opholdet er, at du kommer videre i dit forløb, og du og dine pårørende vil blive inddraget i at få det til at ske på den måde, du selv ønsker det.

Føler du, at du bliver spurgt om de samme ting?

Da hospitaler og kommuner ikke bruger de samme IT-systemer, kan personalet på de midlertidige døgnpladser ikke se hospitalets journaler og undersøgelser. Derfor kan du opleve at blive spurgt om ting, du synes, du har svaret på mange gange før.

Din fortsatte behandling

Den midlertidige døgnplads tager sig af din fortsatte behandling, pleje og eventuelle genoptræning. Personalet på de midlertidige døgnpladser er fx sygeplejersker eller fysio- og ergoterapeuter, der kan løse alle almindelige pleje– og behandlingsopgaver. Også hvad angår blodprøver, er mange midlertidige døgnophold i stand til hurtigt at finde ud af, om du fx har en infektion, så du kan undgå at blive genindlagt.

Når du opholder dig på en midlertidig døgnplads, er det din praktiserende læge, der er tovholder og har behandlingsansvaret for dig. Derfor kan der være brug for, at din læge kommer på besøg på den midlertidige døgnplads, at personalet har samtaler med din læge over telefonen, eller at du selv tager til konsultation hos din egen læge.

Udskrives du med kontrol i ambulatorie eller til yderligere undersøgelser på hospitalet, ligger behandlingsansvaret for denne sygdom hos hospitalet, indtil du ikke behøver kontrol mere.

Hjælpemidler

Har du fået hjælpemidler udleveret på hospitalet, eller skal du have installeret hjælpemidler i dit hjem, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på.

 Læs her mere om hjælpemidler

Redaktør