Patientvejlederen er til for dig

Alle hospitaler har patientvejledere, der alene har til opgave at hjælpe dig som patient. Læs her hvad patientvejledere kan hjælpe dig med, og hvordan du kontakter hende/ham.

​Kontakt patientvejlederne på Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital - Hillerød

Patientvejleder Marion Lykkegaard Rasmussen

Telefon: 38 66 66 41 
Telefontid: man-tors 10-13, fre 10-12


Skriv til Marion Lykkegaard Rasmussen med sikker digital post (login med NemID) 
Nordsjællands Hospital - Frederikssund og Hillerød

Patientvejleder Tine Ingvardsen Reele

Telefon: 38 66 66 35
Telefontid:  man-tors 10-13, fre 10-12


Skriv til Tine Ingvardsen Reele med sikker digital post (login med NemID) 
Til stede i Hillerød
Torsdag og fredag

Til stede i Frederikssund
Mandage, tirsdag og onsdag


Patientvejlederen er en uvildig person

Personalet er normalt de nærmeste til at hjælpe, vejlede og besvare spørgsmål, men har du som patient eller pårørende brug for at tale med en uvildig person, kan du altid henvende dig til patientvejlederen på hospitalet. Du kan henvende dig både før, under og efter din kontakt med sundhedsvæsenet – og du kan også gøre det anonymt. 

Sådan kontakter du patientvejlederen

Du kan ringe eller maile til patientvejlederen på det hospital, hvor dit undersøgelses-  eller behandlingsforøb finder sted. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til patientvejlederen på det hospital, du er tilknyttet, kan du kontakte enhver af Region Hovedstadens andre patientvejledere. 

Se oversigt over patientvejledere i Region Hovedstaden

Patientvejlederen kan:  

  • give dig generel information om sundhedsvæsenet 
  • informere og vejlede om dine rettigheder som patient (fx  frit sygehusvalg og ret til at blive undersøgt og behandlet inden 30 dage)
  • give information om reglerne om maksimale ventetider for livstruende sygdomme
  • hjælpe med at udrede misforståelser mellem dig og sundhedsvæsenet 
  • informere og vejlede om de muligheder, du har for at klage, søge erstatning og indrapportere utilsigtede hændelser
  • hjælpe med at udforme og videresende skriftlige klager og anmelde et erstatningskrav
  • informere og vejlede om reglerne for transport og transportgodtgørelse
  • informere og vejlede om reglerne for behandling i udlandet, herunder EU-reglerne

På grund af tavshedspligt kan patientvejlederen kun inddrage afdelinger eller andre, hvis det sker efter aftale med dig.

Har du brug for en patientvejleder? Klik på plakaten for at se den i stort format (åbner i nyt vindue).Redaktør