​Cheflæge Jesper Juul Larsen (th) og chefsygeplejerske Thomas Duckert (tv) fra Akutafdelingen har vundet regionens ledelsespris 2022 i kategorien Fælles om ledelse. Prisen hylder ledelse, hvor alle føler et ledelsesansvar, hvor alle træder til og gør det, de ved er det rigtige, og hvor ledelse ses som en kollektiv indsats, der skaber et stærkt VI. 

Visionær ledelse udløser pris til Akutafdelingen

​Chefsygeplejerske Thomas Duckert og cheflæge Jesper Juul Larsen fra Akutafdelingen er vinder af Region Hovedstadens ledelsespris i kategorien Fælles om ledelse.

Vent...


Prisen er en af ud af regionens tre lederpriser, der hylder ledelse, hvor alle føler et ledelsesansvar, og hvor samarbejde er kernen af ledelsesopgaven. 

”At modtage en pris, som man er indstillet til af ens samarbejdende kolleger, betyder rigtig meget. Det betyder, at vi i fællesskab er lykkedes med at se opgaverne som noget, vi skal løse sammen. Men det betyder også meget, at vi med denne pris kan hylde vores personale for den kæmpe indsats, alle bidrager med hver dag”, siger chefsygeplejerske Thomas Duckert. 

Thomas Duckert og Jesper Juul Larsen vinder, fordi de er lykkedes med visionær ledelse og med at opbygge en høj grad af tillid i samarbejdet med personale og andre afdelinger. De har skabt gode resultater med hensyn til patientforløb, særligt for de langt mere komplekse, multisyge medicinske patienter, som sjældent passer ind i et enkelt speciale.

”Dette kan kun gøres, hvis visionen og retningen er meningsfuld for alle medarbejdere i hele organisationen. Her har alle forstået det store "why" og løser nu opgaven som "we-ledelse" i fællesskab,” skriver kollegerne, der har indstillet Thomas og Jesper til prisen.

Prisen blev uddelt på regionens ledelseskonference den 3. november. Med prisen følger 33.000 kr. til brug i afdelingen.

Læs mere om lederprisen i Region Hovedstaden på regionens hjemmeside. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor