​Foto: Jacob Ehrbahn

Vinterpakke på vej med 39,3 millioner

​Nordsjællands Hospital har fået tildelt 39.3 millioner kr. fra den statslige vinterpakke, som skal fordeles ud fra overordnede rammer, der er forhandlet mellem Region Hovedstaden og de faglige organisationer. 
Vent...
​I slutningen af måneden vil den statslige vinterpakke kunne mærkes på mange medarbejderes lønkonto. Vinterpakken skal være med til at fastholde medarbejdere og holde hånden under sundhedsvæsnet gennem vinteren. 

- På Nordsjællands Hospital har vi prioriteret at bruge størstedelen af pakken på et fastholdelsestillæg til frontmedarbejdere på tværs af faggrupper. Det betyder blandt andet, at cirka hver anden medarbejder på hospitalet kan få et fastholdelsestillæg på op til 16.000 kroner, hvis de er ansat frem til april. Jeg er glad for, at både ledergruppe og medarbejderrepræsentanter har bakket op, hvordan vi vil bruge pengene, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.  

Den endelige fordeling af vinterpakkens midler foregår lokalt på afdelingerne.  
 

Sådan udmøntes vinterpakken på Nordsjællands Hospital  

​Fastholdelse  

  • 30,5 mio. kr. bruges på et tillæg til fastholdelse af frontmedarbejdere. Fastholdelsestillægget er på 16.000 kr., som udbetales med 4.000 kr. i januar og 12.000 kr. i april.  Tillægget reduceres i forhold til medarbejderens ansættelsesbrøk.
 

FEA-bonus 

  • En andel bruges på FEA-bonus, som lægges oven i FEA-betalingen. FEA-bonussen er på 100 kr. per dag- og aftentime og på 150 kr. per time om natten, søndage og helligdage.
  • Deltidselementet i den regionale FEA-aftale suspenderes.
  • FEA-bonus gælder foreløbig frem til 23. januar 2022.
 

Rekruttering  

  • ​En mindre del af pakken bruges til nye medarbejdere, som tiltræder i perioden 1. januar til 31. marts 2022. Tillægget er på 4.000 kr. per måned i denne periode, forudsat at man er ansat i tre måneder.  Tillægget reduceres i forhold til den enkeltes ansættelsesbrøk.
 

Rammerne for udmøntning  

Nordsjællands Hospitals andel af vinterpakken er på 39,3 mio. kr., som udmøntes inden for de overordnede rammer, der er forhandlet for mellem Region Hovedstaden og en lang række faglige organisationer.   
Direktionen har fastlagt rammen for prioriteringen på Nordsjællands Hospital, som så er drøftet med ledergruppen og de faglige organisationer.   

Afdelingsledelserne fordeler lokalt de midler, de har fået tildelt ud fra en fordelingsnøgle. Fordelingen af vinterpakkens fastholdelsestillæg vil ske til faggrupper bredt og fortrinsvist ske til medarbejdere med patientkontakt.   

Der pågår desuden regionale drøftelser om koordinering af anvendelse af vinterpakken for jordemødre.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor