Velkomstposer giver glade patienter

​På Kardiologisk Sengeafsnit er det med enkle virkemidler lykkedes at få forbedret tilfredsheden hos både medarbejdere og patienter. Midlet er velkomstposer og feedback-postkort. 

Vent...

Patienter på Kardiologisk Sengeafsnit H0641 får fremover udleveret en velkomstpose ved deres indlæggelse med blandt andet kam, tandpasta og tandbørste. Posen indeholder desuden information om indlæggelsen og et postkort til udfyldelse efter indlæggelsen med tre enkle spørgsmål om, hvad der har været godt på afsnittet, og hvad der kan gøres bedre.

De nye patientvenlige tiltag er blevet til på baggrund af resultater fra Den Løbende Patienttilfredshedsmåling (DLP) og ønsket om at gøre noget særligt for at bruge resultatet konstruktivt.  

Fra postkort til handling

Postkortene giver patienterne mulighed for at komme med direkte feedback, og alle postkort bliver læst af afdelingens personale. Indholdet bruges til konkrete forbedringer og synliggøres på "I sagde – vi gjorde"-tavlen, som hænger synlig for alle på gangen i afsnittet.

"Velkomstposerne er med til at give patienterne en oplevelse af at være ventede og velkomne, og derudover giver det en naturlig anledning til dialog med patienten fra første færd. Vi gør fra start patienterne opmærksomme på, at vi er interesserede i at høre om deres oplevelse af indlæggelsen, og derfor opfordrer vi dem til at udfylde postkortet", fortæller afdelingssygeplejerske Laila Dybdal.

Intet kan stå alene

I Region Hovedstaden er Den Løbende Patienttilfredshedsmåling (DLP) et krav for løbende at kunne monitorere patienttilfredsheden og arbejde med forbedringstiltag. På Kardiologisk Sengeafsnit har det dog været vanskeligt at integrere DLPen direkte i forbedringsarbejdet. Postkortene har givet mulighed for at nedbryde DLP'ens overordnede spørgsmål til konkrete forbedringsforslag.

"Hverken velkomstposer, postkort, tavler eller DLP kan stå alene. DLP giver et overordnet billede af patienternes tilfredshed og ved hjælp af postkortene bliver arbejdet med patienttilfredshed mere nærværende og personligt, da forbedringsforslagene kommer direkte fra patienten selv", fortæller Laila Dybdal.

Udover, at afsnittet har en klar forventning om, at de vil kunne se en positiv fremgang i den næste DLP, kan de allerede nu se, hvordan medarbejdertrivslen er steget markant, for når patienterne trives, smitter det også af på arbejdsglæden.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor