Velkommen til de nye fødende på Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital ser frem til at kunne byde vordende forældre, fødende og nye medborgere også fra Egedal og Lyngby-Taarbæk kommuner velkomne på Nordsjællands Hospital.

Regionsrådet besluttede på sit møde den 19. august at ændre optageområdet for fødsler, så Lyngby-Taarbæk og Egedal kommuner kommer til at høre til Nordsjællands Hospitals optageområde. Det sker som led i en rokade, der skal sikre en meget mere hensigtsmæssig fordeling af antallet af fødsler i regionen.

Under behandlingen i regionsrådet blev det flere gange understreget, at patienterne på fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital er meget, meget tilfredse. Afdelingen kan da også bryste sig af at have regionens højeste tilfredshedsscore blandt fødesteder. I den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for fødende svarer 94 % af kvinderne på Nordsjællands Hospital, at de havde en positiv oplevelse med det samlede ophold på hospitalet.

Afdelingen har alle de tilbud, som hører en moderne fødeafdeling til: dygtigt personale, nyrenoverede fødestuer, to populære helt særlige sansefødestuer og et velkoordineret samarbejde med Børne- og ungeafdelingens neonatalafsnit, hvor syge nyfødte og for tidligt fødte indlægges. Afdelingen driver lokale jordemodercentre i Frederikssund, Helsingør og Hørsholm og går nu, da forslaget er vedtaget, i gang med at finde lokaler til jordemoderkonsultationer også i Lyngby-Taarbæk og Egedal kommuner.

Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital havde sidste år 2.700 fødsler men har tidligere haft 3.500. Så der er god plads til de omkring 600 flere fødende. Og hospitalet ser frem til at kunne byde vordende forældre, fødende og nye medborgere også fra Egedal og Lyngby-Taarbæk kommuner velkomne i det nye år.

Yderligere oplysninger: ledende overlæge Peter Hornnes, peter.jacob.hornnes01@regionh.dk, chefjordemoder Katrine Hornum-Stenz, katrine.hornum-stenz@regionh.dk eller ledende oversygeplejerske Annelise Bertelsen, annelise.lisbeth.bertelsen@reginh.dk; jesper

Redaktør