Vaccination mod COVID-19 af personale på Nordsjællands Hospital

På Nordsjællands Hospital har vi prioriteret vaccination af frontpersonale mod COVID-19 ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vent...

Samlet har vi vaccineret mere end 2.600 medarbejdere. De medarbejdere, der er udsat for smitterisiko, jævnfør Sundhedsstyrelsens prioritering, er vaccineret. Den gennemsnitlige vaccinationsdækning for hver enkelt afdeling ligger på cirka to tredjedele af personalet.  

Ledende medarbejdere 

Det vurderes umiddelbart, at der er cirka en snes ledende medarbejdere, som er blevet vaccineret. En del af disse har kliniske funktioner og er dermed inden for de prioriterede grupper med patientkontakt og smitterisiko. Der føres ikke lister over de vaccinerede ud fra deres jobfunktion, så vi kan kun komme med et skøn.  

Direktionen 

Derudover er to medlemmer af direktionen blevet vaccineret på en af de sidste vaccinationsdage, nemlig hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth og vicedirektør Thomas Houe. 

"Vi blev vaccineret på en af de sidste vaccinedage, hvor hospitalet endte med at have vaccineret mere end 2.600 medarbejdere og dermed alle medarbejdere, som var blevet meldt ind som prioriteret frontpersonale fra hver enkelt afdeling. Men efterfølgende kan jeg nu se, at det var en forkert vurdering fra os i direktionen at tage imod tilbuddet om vaccinen. Det var ikke okay, og det vil jeg gerne beklage og undskylde," siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor