Uniform på jobbet-dagen skal gøre det tydeligt, hvor mange der yder en ekstra indsats for trygt samfund i Danmark. Foto: Thomas Schytz Larsen


Når uniformen også kan være grøn

​Op mod 50.000 danskere er frivillige i Hjemmeværnet eller på anden måde tilknyttet Forsvaret, Beredskabsstyrelsen eller den danske kystredningstjeneste i deres fritid. Og nogle af dem er dine kolleger her på hospitalet.

Vent...

For første gang afholder det officielle Danmark den 27. september en ”Uniform På Jobbet-dag”, hvor frivillige og reservister til fx Hjemmeværnet eller Forsvaret kan tage deres uniformer på i deres civile job. På den måde kan de gøre opmærksom på det store bidrag, som reservestyrken yder til det danske forsvar og beredskab. Et bidrag, der gives ved siden af almindeligt arbejde eller studie.


For ansatte på Nordsjællands Hospital må kampuniformen dog alligevel blive hjemme på dagen; blandt andet på grund af sundhedsvæsnets egne uniforms- og hygiejneregler. Men du skal alligevel ikke snydes for at møde tre af dine kolleger, der trækker i andre farver, når de ikke går rundt på gangene på Nordsjællands Hospital.Anders Peter Skovsen

Overlæge på Kirurgisk Afdeling // 1. reservelæge og kaptajn i Hæren


Hvad er din rolle?

- Jeg er speciallæge i Hæren, hvor jeg sammen med andre læger og sygeplejersker kan blive sat ind og drive et felthospital, hvor vi kan udføre den første livreddende kirurgi.

Hvor længe har du været tilknyttet Hæren?

Jeg har været tilknyttet ad flere omgang og som læge i forskellige roller siden 2009. Det var også som læge i Forsvaret, at jeg var udsendt til Afghanistan i en periode.

I dag har jeg kontrakt med Hæren ved siden af mit arbejde på hospitalet, og bruger cirka 5 uger om året på det. Selvfølgelig kan jeg også blive sendt ud i længere tid, hvis der opstår et behov.

Hvorfor gør du det?

Min karriere i Forsvaret startede, da Danmark var meget engageret i både Irak og Afghanistan. Jeg havde og har den holdning, at hvis vores soldater skal sendes ud i verden, så skal de også have mulighed for god og ordentlig lægehjælp, og der kan jeg give mit bidrag. 

På det personlige plan er det at være læge i Hæren også både en spændende og utroligt afvekslende arbejdsopgave, som jeg trives rigtigt godt med.Sofia Brodersen

Social- og sundhedsassistent på Afdeling for Multisygdom // Menig i politihjemmeværnet og aktiv i hjemmeværnets beredskabsstyrke

 

Hvad er din rolle?

Min rolle i Politihjemmeværnet er helt grundlæggende at være støtte til politiet i deres opgaver. Det kan f.eks. være bevogtning og afspærring ved større brande, hvor vi kan blive kaldt ud midt om natten, men også trafikregulering ved større arrangementer som store maratonløb og festivaler, som bedre kan planlægges. 

Den seneste opgave, jeg har været på, var regulering af trafikken i forbindelse med Dronningens besøg i Allerød.

I Hjemmeværnets beredskabsstyrke skal vi kunne sættes ind med ret kort varsel til f.eks. bevogtning i Danmark, hvis sikkerhedssituationen kræver det. Det kræver noget mere uddannelse og træning at være med i beredskabsstyrken.

​Hvor længe har du været tilknyttet Hjemmeværnet?

Til marts har jeg 10-års jubilæum. Som ung drømte jeg om at aftjene værnepligt, men jeg boede med min familie i Sverige, så det blev ikke til noget. Efter jeg var flyttet til Danmark, gav jeg Hjemmeværnet en chance, og det har jeg ikke fortrudt.

Nu bruger jeg i alt 3-400 timer om året på mine to roller i Hjemmeværnet.  Det både de enkelte opgaver, men også flere øvelsesweekender, så det render hurtigt op.

Hvorfor gør du det?

Fordi jeg er med til at støtte noget godt, og noget vi er fælles om. Jeg bidrager ganske lidt, men sammen med andre betyder det noget i det store billede, og vores bidrag betyder f.eks. at Politiet kan koncentrere sig om andre opgaver. Derudover er der selvfølgelig også et socialt element i det. ​Henriette Heintz Hoffmann

Sygeplejerske på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling // Oversergent i Hjemmeværnet, skydeinstruktør, aktiv i beredskabsstyrken.


Hvad er din rolle?

Jeg er tilknyttet et stabskompagni i Hjemmeværnet, hvor jeg er oversergent og skydeinstruktør. Det er mig, der har ansvaret for at undervise i skydning, våbenhåndtering, tage folk med på skydebanen, individuel undervisning osv. Det ligger i vores opgave som stabskompagni, at vi er støttende for alle de andre hjemmeværnskompagnier, så de bliver i stand til at udføre deres opgaver, så godt som muligt.

Hvor længe har du været tilknyttet Hjemmeværnet?

Det startede for 12 år siden, hvor jeg havde en roommate, der var meget aktiv i Hjemmeværnet. Det lød spændende, når han kom hjem og fortalte om sine oplevelser. Han tog mig med, og så har jeg været igennem flere uddannelser og roller i kompagniet, inden jeg er havnet, hvor jeg er i dag.

Hvorfor gør du det?

Det er der flere årsager til. I starten helt klart fordi det var spændende og lidt sejt. Jeg har aldrig aftjent værnepligt, og så var det her min adgang til den verden. I dag efter så mange år, så er der også fordi, der er et stærkt kammeratskab, som trækker.

Ubevidst har det også betydet noget, at min morfar var frihedskæmper under 2. Verdenskrig, og den fortælling og de værdier om handlekraft og frihed har været der i min families historie. Det ligger nok dybere i mig, end jeg troede,  men vil jeg gerne kunne handle og ikke bare se passivt til, hvis der en dag blev brug for det.  
​​Uniform på jobbet-dagen er en fast dag om året, hvor reservister og frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten kan tage deres uniform på, når de går på job eller tager ind på deres studiested.

I Danmark er der ca. 3.000 reservister, der har en rådighedskontrakt med Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen. Hjemmeværnet har ca. 43.000 frivillige, hvoraf ca. 13.000 er aktive. Der er ca. 450 frivillige i Beredskabsstyrelsen, og der er ca. 200 frivillige i Kystredningstjenesten.

Samlet kalder man alle disse frivillige og reservister for Reservestyrken.

Læs mere om Uniform på Jobbet ​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor