Uddannelseshospitalet tager form

​Lokalerne er ikke klar endnu og rekrutteringsprocessen stadig i gang. Men Uddannelseshospitalet i Frederikssund er gået ind i en ny fase og målet er fortsat at åbne for patienter og studerende til efteråret.

Vent...

​Afdelingssygeplejerske Dorte Lindstrøm Vilstrup er sammen med projektsygeplejerske Tina Rich Mogensen i gang med at gøre tankerne bag Uddannelseshospitalet konkrete. Det foregår mest på afsnittet i Frederikssund, hvor Uddannelseshospitalet får til huse fra efteråret.

Personalet på afsnittet vil være fra både Københavns Professionshøjskole og fra hospitalet. I centrum af det hele står de studerende, der skal i praktik på afsnittet, der organisatorisk er forankret i Kirurgisk Afdeling. 

- Vores daglige arbejde kommer til at tage udgangspunkt i den enkelte patient og det gode patientforløb, præcis som alle andre kliniske afdelinger, men vi kommer til at have fokus på læring og de studerende, i alt hvad vi gør. Lige fra den fysiske indretning til vagtskemaer, siger Dorte Lindstrøm Vilstrup, der lige nu er ved at ansætte personale.

Klogere undervejs - sammen 

Uddannelseshospitalet er et medicinsk sengeafsnit til 16 patienter, og har som overordnet formål at skabe et uddannelsestilbud, der kan bidrage til at indfri det politiske ønske om at uddanne flere sygeplejersker, og samtidig skabe en uddannelsesmodel, som gør overgangen fra uddannelse til praksis mindre belastende.

- De komplekse ældre patienter er en stor faglig udfordring, og vi kommer til at inddrage dem i forløbene. Det betyde også, at vi skal tænke tværsektorielt og på tværs af faggrupper. Hele uddannelseshospitalet er et projekt, og vi kommer til at afprøve nye ting med vores studerende, og vi bliver klogere sammen undervejs mod at skabe et nyt bud på uddannelsesforløb for en række faggrupper, siger Dorte Lindstrøm Vilstrup.
 
Læs mere om uddannelseshospitalet og samarbejdet bag


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor