Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen er konstitueret som vicedirektør på Nordsjællands Hospital fra 1. november 2014.

​Tomas Joen Jakobsen kommer fra en stllling som ledende overlæge ved Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinonoligk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Det er med andre ord en leder med særdeles godt kendskab til hospitalsdrift- og udvikling og stor erfaring inden for ledelse på det medicinske område, der nu konstitueres i stillingen som vicedirektør på Nordsjællands Hospital, Region Hovedstaden, for en periode på seks måneder. 

Tomas Joen Jakobsen er uddannet speciallæge i intern medicin i 1996 og speciallæge i kardiologi i 1998. Han har gennem de sidste ti år været leder af såvel kardiologien som endokrinologien - og de seneste to år også for nefrologien - på Nordsjællands Hospital.

- Tomas Joen Jakobsen har fokus på at levere patientbehandling på et højt fagligt niveau. Og så formår han at skabe organisatorisk forandring med succes. Han ser muligheder og tænker nyt, og er en naturlig deltager i forberedelserne på det nye hospital, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Som leder har Tomas Joen Jakobsen bidraget aktivt til udviklingen af forskningsmiljøet på Nordsjællands Hospital. Han har tillige deltaget aktivt i såvel regionale som nationale udviklingsarbejder og -projekter. Et godt eksempel herpå er det nationale projekt 'Patientsikkert Sygehus', som har sikret rigtig gode resultater for patienterne på Nordsjællands Hospital.

- Med udpegningen af Tomas Joen Jakobsen er hospitalsdirektionen nu fuldtallig. Vi glæder os til det videre arbejde med udviklingen af fremtidens hospital, slutter hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth af.


Redaktør