500.000 til forskning i ulighed

Sygeplejerske Maria Pedersen har modtaget en halv million kroner til forskning i, hvordan den sociale ulighed spiller ind i patienters behandling og rehabilitering efter en blodprop i hjertet.

Borgere med lav eller ingen indkomst bliver oftere hjertepatienter og falder oftere fra i behandling eller rehabilitering i forhold til andre indkomstgrupper.

Det sker på trods af, at der i Danmark er fri og lige adgang til sundhedssystemet uanset alder, køn og social- og økonomisk status.

Hvad ligger bag uligheden

Til at undersøge, hvad der ligger bag den skævhed, har Maria Pedersen, sygeplejerske på Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling, og kommende ph.d.-studerende netop modtaget 500.000 kr. af Novo Nordisk Fondens Udvalg for Sygeplejeforskning.
Pengene går til hendes forskningsprojekt ”Mekanismer bag social ulighed i deltagelse i rehabilitering efter akut koronart syndrom”.

På baggrund af forskningsresultaterne er det håbet, at man kan designe og udvikle metoder, der i højere grad hjælper de berørte borgere til at nedsætte deres risikoprofil og gør dem bedre i stand til at følge et eventuelt rehabiliteringsforløb.

For yderligere oplysninger: sygeplejerske Maria Pedersen, maria.pedersen.01@regionh.dk

Redaktør