Thyge Lynghøj Nielsen ledende overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Thyge Lynghøj Nielsen er udpeget til stillingen som ledende overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital.

Thyge Lynghøj Nielsen er uddannet læge fra Københavns Universitet 1982. Han blev speciallæge i intern medicin 1996, speciallæge i infektionsmedicin i 2000 og har tillige en ph.d. inden for infektionsmedicinen. Herudover har Thyge løbende uddannet sig inden for lægefaglig ledelse og ledelse af fagprofessionelle.

Det er i det faglige krydsfelt mellem lungemedicinen og infektionsmedicinen at Thyge Lynghøj Nielsens store ekspertise især gør sig gældende – og netop disse faglige samarbejdsområder er tillige Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdelings forskningsmæssige indsatsområder i dag.

Thyge Lynghøj Nielsen kommer fra stillingen som konstitueret ledende overlæge i samme afdeling.

Yderligere oplysninger: vicedirektør Leif Panduro Jensen, leif.panduro.jensen@regionh.dk

Redaktør