Praksisdag Nord afholdes hvert år for at øge kendskabet og samarbejdet mellem afdelinger på hospitalet og almen praksis​.

Styrket samarbejde mellem hospitalet og almen praksis

​Det gode samarbejde omkring den multisyge patient var på dagsordenen, da Nordsjællands Hospital var vært for et gå hjem-møde med de praktiserende læger i hospitalets optageområde. 

Vent...

Der var god stemning og masser af konstruktive dialoger, da årets netværksmøde mellem læger på hospitalet og almen praksis blev afholdt med rekordhøj deltagelse den 14. september.

-Der er et stort forventningspres fra befolkningen på vores sundhedsydelser i dag, og derfor er det vigtigt, at vi skaber de bedste betingelser for vores samarbejde til gavn for fremtidens patienter, siger vicedirektør på Nordsjællands Hospital Thomas Houe, der var vært for arrangementet. 

​Fokus på patienter med multisygdom

Et centralt tema på dagen var det stigende antal multisyge patienter i fremtiden, og hvordan både hospital og almen praksis kan understøtte denne patientgruppe. Blandt andet fortalte Cheflæge Kristoffer Marså om hospitalets nye Afdeling for Multisygdom, som skal skabe de bedst mulige patientforløb for multisyge patienter, som ikke hører hjemme i ét speciale. 

​Mødet var desuden krydret med faglige oplæg og paneldebat med den nyeste viden og indsatser, blandt andet Nordsjællands Hospitals indsats for at optimere samarbejdet omkring afviste henvisninger. 

​Mere dialog og videndeling på vej

Praksisdag Nord afholdes hvert år for at øge kendskabet og samarbejdet mellem afdelinger på hospitalet og almen praksis. I år var netværksmødet virtuelt for at give så mange som muligt muligheden for at deltage direkte efter en dag i praksis. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor