Strejke på hospitalerne fra midnat den 19. juni 2021

​Sygeplejersker på udvalgte afdelinger landet over, har fra den 19. juni varslet strejke. De områder af Region Hovedstaden, der er ramt af strejken, bliver omfattet af et nødberedskab, så fx alle patienter med akutte sygdomme fortsat kan blive behandlet.

Vent...

Strejken betyder, at vi kan være nødt til at udskyde nogle af de planlagte undersøgelser og behandlinger. Hovedparten af hospitalernes aktivitet fortsætter dog som normalt.  
 
På Nordsjællands Hospital er følgende afdelinger/afsnit omfattet af en strejke:

 • Anæstesiologisk Afdeling, Hillerød
  Anæstesien

 • Ortopædkirurgisk Afdeling
  Ambulatorie, håndkirurgi
  Sengeafsnit 0661
  Ambulatorie, Hillerød

 • Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
  Sengeafsnit 0121
  Ambulatorie 0211
  Ambulatorie 0122

 • Øre, Næse- og Halsafdelingen
  Operationsgangen

Patienter får direkte besked 

Hospitalerne tager direkte kontakt til de patienter, som bliver berørt. Hvis du er patient eller pårørende, behøver du derfor ikke kontakte afdelingen.  

Hvis du ikke får besked fra afdelingen, skal du som patient møde op til aftalt tid, og du skal ikke gøre yderligere.

Vær opmærksom på, at afdelinger, der ikke er udtaget til strejke, også kan være berørt af konflikten, hvis de samarbejder med nogle af de afdelinger, der kører med nødberedskab. 


Har du alvorlige symptomer 

Alt akut og livstruende behandling, herunder hjerte- og kræftpakker er ikke berørt af konflikten.  Har du alvorlige symptomer, er det vigtigt, at du kontakter egen læge eller 1813. Er dine symptomer livstruende skal du ringe 1-1-2. 

Spørgsmål og svar

Jeg er patient - skal jeg gøre noget?

Nej, du skal ikke gøre noget. Hvis strejken påvirker dit undersøgelses- eller behandlingsforløb, kontakter din afdeling dig. 

Hvem svarer på spørgsmål om patientrettigheder?

Patientrettighederne gælder også under en konflikt.

Hvis du som patient eller pårørende har spørgsmål til muligheder og rettigheder, kan du henvende dig telefonisk til en af regionens patientvejledere. Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl. 10 - 13, fredag kl. 10 – 12.

Patientvejlederne træffes på nedenstående telefonnumre:

Nordsjællands Hospital
38 66 66 35
38 66 66 41OBS: Patientvejledningen er omfattet af lockout, og vil derfor ikke være åben, hvis der kommer lockout.

Bliver kræftpatienter udredt og behandlet under en konflikt?

Al akut og livstruende behandling, herunder kræftpakkerne vil fortsætte under en konflikt. 

Gælder udredningsretten og behandlingsgarantien under en konflikt?

Regler om udredningsret og behandlingsgaranti gælder stadig. Det er dog ikke sikkert, at udredning og behandling på regionens hospitaler kan gennemføres rettidigt, fordi tiden kan blive aflyst, jf. konflikten.

Bliver fødende berørt af konflikt?

Fødsler foregår som normalt.

Kører patienttransporterne som normalt?

Den siddende patienttransport er ikke omfattet af konflikt, men de medarbejdere der bestiller kørslerne kan være omfattet af den. Derfor kan den siddende patienttransport være berørt af konflikten. Ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikopter er ikke berørt af en konflikt.

Bliver 1813 påvirket af konflikt?

Nej, medarbejderne 1813 er ikke påvirket af konflikt.
1813 er åben som normalt. Dvs. der er erfarne sygeplejersker, der tager imod dit opkald.

Hvilke opgaver bliver løst under en konflikt?

Under en konflikt udføres det, der hedder livsvigtig, uopsættelig og påkrævet behandling der er nødvendig for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger. Det betyder, at alt akutbehandling varetages ligesom kræft- og hjertepakker også bliver lavet. 

Patienter der er omfattet af nødberedskabet, får tilbudt normal behandling.
Hvor det er lægefagligt forsvarligt, bliver patienterne udskrevet.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor