Spilleregler når vagtplanen skal gå op

​Hvordan lægges en retfærdig vagtplan, så både Ditte, Freya og Aksel får deres ønsker opfyldt? Det prøver nyuddannede sygeplejersker kræfter med i et spil på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

​Som nyuddannet kan det være vanskeligt at få fornøden indsigt i, hvor kompleks en vagtplan for et afsnit kan være. Og dermed vanskeligt at forstå hvorfor ens egne ønsker og behov ikke altid kan imødekommes. Forskellige arbejdstidsaftaler, overholdelse af overenskomster og regler på arbejdsmarkedet komplicerer udarbejdelse af vagtplanen.
 
For at få den viden har afdelingssygeplejerskerne på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) lavet et vagtplanspil, som på helt virkelighedsnær baggrund udfordrer spillerne i at udarbejde en retfærdig og korrekt vagtplan.
 
- Når vi spiller, bliver det meget tydeligt hvilke udfordringer og dilemmaer der er, når vagtplanen skal lægges, og det giver en fælles forståelse for, at den gode vagtplan både tager hensyn til den enkelte og til helheden, siger afdelingssygeplejerske Mette Høj Skotte. 

Alle kan spille med

Spillet har været en stor succes i afdelingen og nu rykker successen uden for hospitalets mure, hvor Dansk Sygeplejeråd (DSR) har vist interesse. Det er netop blevet spillet ved et stort DSR-arrangement, hvor afdelingssygeplejerskerne på LIA var spilstyrere. Der var stor begejstring for spillets muligheder og planen er nu, at DSR får mulighed for at overtage spillet og sprede det til resten af landet.

Redaktør