Skala for skrøbelighed hjælper de ældre patienter

​Som den første i landet er Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital begyndt systematisk at vurdere ældre patienter på en skrøbelighedsskala. Det skaber mere målrettet omsorg og styrker den faglige kvalitet.

Vent...

​Nogle ældre lever et aktivt liv med golf og tennis, mens andre har brug for hjælp og støtte til at få hverdagen til at glide. Selvom der står det samme årstal på dåbsattesten, kan der være stor forskel på patienters kræfter til at stå imod akut sygdom eller skade. Derfor screener Akutafdelingen - ligesom flere af hospitalets andre afdelinger - nu alle patienter over 65 år med en skrøbelighedsskala.

- Med skalaen har vi fået et fælles, fagligt sprog, som er langt mere præcist og nuanceret, når vi skal tale om patientens skrøbelighed. En faktor, der har stor betydning for et forløb med akut sygdom, siger Gry Rosenmai, der er oversygeplejerske i Akutafdelingen.

Skalaen går fra trin et med den ældre i meget god form til den terminalt syge på trin ni. På skalaens trin fire, er patienten, som ikke er afhængig af andre til daglige gøremål, men som ofte har symptomer, som begrænser aktiviteter, og som har en følelse af at være træt eller langsom.

​Målrettet omsorg

Skrøbelighedsfaktoren har siden maj været en del af vurderingen af alle patienter over 65 år, som kommer ind i Akutafdelingen.  

- Vi observerer personen og stiller spørgsmål, som vi kan vurdere skrøbeligheden ud fra. Vi noterer vurderingen i patientens journal med et sygeplejefagligt modtagenotat, og det betyder, at alle, som indgår i pleje og behandling kan tilpasse deres omsorg, udredning og behandlingsplan. Hvis patienten scorer højt på skrøbelighed, vil vi eksempelvis være ekstra opmærksomme på at sikre en særlig grundig udskrivelse og række ud til kommunen, hvis der er brug for støtte i hjemmet. Og de patienter, som ikke er så skrøbelige, kan måske komme hurtigere hjem igen, fordi de er ret selvkørende, uddyber Gry Rosenmai.

​Farvel til synsninger 

Afdelingens cheflæge, Jesper Juul Larsen, vurderer også, at netop det fælles sprog om borgeren og systematikken har været en gevinst for fagligheden

- Symptomer i sig selv siger ikke nødvendigvis noget om, hvordan det enkelte menneske tager sygdommen, og om der er behov for mere hjælp og støtte i borgerens hjem. Som kliniker brugte man så sine egne vurderinger med hensyn til formodet funktionstab eller behov. Jeg synes, at fru Hansen klarer sig meget godt, for eksempel. Men det giver ikke en entydig kommunikation og sikrer ikke et fælles blik på borgerens samlede situation, siger Jesper Juul Larsen.

Stigende patienttilfredshed

Skrøbelighedsscoren er en del af en række nye tiltag i Akutafdelingen, der siden foråret haft fokus på at forbedre arbejdsgangene i afdelingen. Det har givet en hurtigere udredning, behandling og udarbejdelse af en samlet plan for patienterne. I samme periode er andelen af patienter, der er tilfredse eller meget tilfredse med behandlingen steget fra 73 procent til 81 procent.

Dansk Kvalitetsdatabase for Ældre med Skrøbelighed i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram anbefaler, at alle hospitaler screener patienter over 80 år for skrøbelighed med Clinical Frailty Scale.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor