Forskningsprojekt: Skal intensivlægen løbe med?

​Det mobile akutteam, der består af en intensivlæge og intensivsygeplejerske, rykker ud, når patienter får det akut dårligt. Et nyt ph.d.-projekt skal nu undersøge, om man opnår samme effekt med et team hvor intensivlægen ikke er med fra start, men kan tilkaldes efter behov.
Vent...

En patient får det akut dårligt, Early Warning Score (EWS) er høj og stamafdelingen har brug for hurtig hjælp til at få patienten stabil igen. Derfor aktiveres det mobile akutteam (MAT), der er eksperter i netop sådanne situationer. Teamet består af en intensivlæge og en intensivsygeplejerske fra Anæstesiologisk Afdeling. Sammen med læger og sygeplejersker fra stamafdelingen, er det deres job at få stabiliseret patienten.

- Mobile Akut Systemer, det vil sige EWS og MAT, er en ordning, som hospitalerne har stor succes med, men vi kan samtidigt se, at der er forskelle i, hvordan ordningen er bygget op fra hospital til hospital. Derfor vil jeg gerne undersøge, om vi kan se en sammenhæng mellem patientsikkerheden og organiseringen af MAT, siger læge Morten Føns-Sønderskov, der står i spidsen for projektet.

Konkret skal Morten Føns-Sønderskov i sit ph.d.-studie se på hvilken forskel det gør, om intensivlægen deltager i MAT-kaldet eller ej og om der er en forskel hvis intensivlægen tilkaldes undervejs.

De rette kompetencer uanset opstilling

- Vi kan se, at der andre steder er gode erfaringer med at lade intensivsygeplejersken være den primære i MAT-kaldet. Intensivsygeplejersken har de rette kompetencer, og skulle det blive nødvendigt kan intensivlægen stadig kaldes til patienten, siger Morten Føns-Sønderskov.

Studiet er et randomiseret studie, hvor der ses på en lang række af parametre, som for eksempel mortalitet og efterfølgende indlæggelse på intensiv eller intermediært afsnit. 
Der arbejdes også på at etablere et kvalitativt studie i forbindelse med projektet, som skal fokusere på personalets oplevelse af kaldene, både på stamafdelingen og på intensiv.

- Det er vigtigt, at afdelingerne kalder MAT helt som de plejer. MAT-kald er en essentiel del af vores beredskab, og det vil det også være under studiet – uanset organiseringen, siger Morten Føns-Sønderskov.

Studiet vil foregå på alle sengeafdelinger, der har voksne patienter og forventes at løbe indtil 2025.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor