​​- Jeg glæder mig til at få nogle kolleger med en anden faglighed, som kan supplere vores jordemoderfaglige indsats og belyse hele billedet ved den gravides situation, siger jordemoder Signe Nyrop.

Sårbare familier får støtte i Småbørnshuset

Jordemødre fra Nordsjællands Hospital får fra september deres faste gang i Småbørnshuset i Helsingør. Her er der rådgivning og støtte til sårbare familier lige fra graviditeten, til børnene når skolealderen. 
Vent...

​Småbørnshuset rummer både pålagte behandlingsforløb til familier og forløb for sårbare, der har brug for råd og vejledning i alt fra sundhed, til hvordan man er en familie. I Småbørnshuset er der psykolog, sundhedsplejersker, socialrådgivere, familiekonsulenter, en rusmiddelkonsulent, en fysioterapeuter og fra 1. september: to jordemødre.  

Vi er et sikkerhedsnet

Jordemødrene kommer fra Nordsjællands Hospital og vil være til stede i småbørnshuset fast en dag om ugen. Signe Nyrop er en af dem, og hun har allerede gjort sig nogle tanker om tilbuddet:

- Jordemødre har isoleret set fem timer med en sårbar gravid. Vores opgave er bl.a. at afdække, om der er behov for tværfaglige indsatser og tage kontakt til fx sundhedsplejerske og socialforvaltning. Det er klart nemmere, når dem vi skal samarbejde med, sidder side om side med os. Jeg glæder mig til at få nogle kolleger med en anden faglighed, som kan supplere vores jordemoderfaglige indsats og belyse hele billedet ved den gravides situation. Jeg ser os som et sikkerhedsnet, hvor ydmyghed i forhold til familierne er vigtig. Vi skal være en understøttende funktion, men også et spejl, hvis der er udfordringer, som familierne ikke selv kan se. 

Vejen til at aktivere de rigtige ressourcer bliver kortere

Småbørnshuset giver også mulighed for at styrke et tværprofessionelt sparringsrum, når man er i det samme hus.

- Det er ressourcekrævende for både os og kommunerne, når vi skal have fat i hinanden og aftale og koordinere indsatser for sårbare familier. I Småbørnshuset er alle samlet. Det betyder, at vi hurtigt og nemt kan koordinere med hinanden, og vi kan have mange flere familier igennem med handleplaner og bedre forløb, som går på tværs af sektorerne, siger vicechefjordemoder Mille Sundquist. 

Ekstra omsorg og støtte under graviditeten 

Sårbare gravide følges altid af et specialiseret team af jordemødre på Nordsjællands Hospital frem til barslen. De gravide får tilbudt et særligt forløb med ekstra tid til jordemoderkonsultationerne og eventuelt flere besøg, hvor der er mulighed for at tage hånd om flere problemstillinger. Efter barslen overtager kommunen forløbet med familierne, men overgangen kan være svær for de gravide. 

- De gravide bærer deres bekymringer rundt mellem instanser, fx læge, jordemoder, sundhedsplejerske og familiebehandlere, og har en følelse af, at relevant viden går tabt, fordi de selv skal overlevere fra instans til instans. Det er en oplevelse, som Småbørnshuset i Helsingør kommer til at gøre op med, siger Mille Sundquist.

Læs mere

Ekstra omsorg og støtte under graviditeten
Småbørnshuset samler støtte til sårbare familier på ét sted (link til Helsingør Kommune, åbner i nyt vindue)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor