Rekordlav dødelighed på Nordsjællands Hospital

Intensivt fokus på patientsikkerhed giver rekordlav dødelighed på Nordsjællands Hospital.

Dødeligheden blandt patienter på Nordsjællands Hospital sætter en positiv rekord, afslører de seneste såkaldte HSMR-tal fra hospitalet. Ved udgangen af 2013 blev HSMR for hele Nordsjællands Hospital målt til 71, det er det laveste, der er målt.

HSMR er forholdet mellem det forventede antal dødsfald og det reelle antal dødsfald.

Der er skabt en kultur, der redder liv

- Vi er kommet i mål takket været en kæmpe indsats i det daglige arbejde med patienterne, hvor der hver dag samles og analyseres data, som vi bruger til at blive bedre til vores arbejde til gavn for patienterne. Vi har blandt andet gennem ”Patientsikkert Sygehus” fået skabt en kultur på hospitalet, hvor vi hele tiden søger at blive bedre, til det vi gør – også det, vi gør godt, siger Bente Ourø Rørth, og understreger, at udfordringen nu bliver at fastholde og udvikle den gode forbedringskultur til gavn for patienterne.

De gode resultater skal sprede sig

- Vi skal nu fastholde de mange gode erfaringer, med nye rutiner og arbejdsmetoder, som for eksempel kliniknær ledelse, der i høj grad har motiveret både medarbejdere og ledere til at yde den topprofessionelle behandling og service, som patienterne med rette kan forvente på vores hospital, siger Bente Ourø Rørth.

Det har oprindeligt kun været hospitalet i Hillerød, der har været med i projektet ”Patientsikkert Sygehus”, men nu skal erfaringerne fra tre års intensivt kvalitetsarbejde bredes ud til også at omfatte Nordsjællands Hospital i Frederikssund og erfaringerne skal deles med andre hospitaler i Danmark.

Se videoindslaget med Bente Ourø Rørth fra afslutningen af Patientsikkert Sygehus

Yderligere oplysninger: Du finder HSMR-tallene på Sundhed.dk.

Redaktør