Regionsråd på sanseligt besøg

Den 11. marts 2014 var regionsrådet en tur forbi Nordsjællands Hospital for at se lidt af hospitalet og høre om noget af det, vi er særligt gode til.

​ Regionsrådet var en tur rundt i regionen i går for at se nogle af hospitalerne. Turen er et led i det nyvalgte regionsråds introduktionsforløb, og Nordsjællands Hospital var et af tre hospitaler, der skulle vises frem. 

Regionsrådet blev taget imod ved den gamle hovedport, hvorefter turen gik til Mødesalen, hvor hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth fortalte om hospitalet og vores særlige status og resultater som patientsikkert sygehus. Herudover hørte politikerne om hospitalets succesfulde mor-barn-forløb og om Børne- og Ungeafdelingens forskning og indsatser inden for blandt andet børnediabetes og allergi. 

Til sidst gik turen ud i huset til blandt andet Gynækologisk Obstetrisk Afdelings sansefødestuer og de unikke rammer for nyfødte og større børn i Børne- og Ungeafdelingen. 

Regionsrådet gav udtryk for, at de var glade for at komme ud og se lidt af den kliniske praksis i det sundhedsvæsen, som de skal styre og administrere.

Redaktør