Regionen hjælper kommunen med plads på hospitalet i Frederikssund

Region Hovedstaden og Frederikssund Kommune arbejder på at indgå aftale om et samarbejde om etablering af rehabiliteringspladser på Nordsjællands Hospital - Frederikssund.

Frederikssund Kommune har længe ønsket flere senge til akutpladser, aflastningspladser og færdigbehandlede patienter. Region Hovedstaden har et ledigt afsnit på Nordsjællands Hospital - Frederikssund. Derfor ønsker kommunen og regionen nu et samarbejde om at indrette et antal midlertidige pladser til gavn for borgere i Frederikssund.

Region Hovedstaden og Frederikssund Kommune har gennem en længere periode drøftet muligheden for, at Frederikssund Kommune kan leje en del af Nordsjællands Hospital - Frederikssund til midlertidigt ophold og rehabilitering for kommunens borgere. Og Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, forventer, at en aftale meget snart falder på plads:

- Jeg ser store fordele for vores borgere i et samarbejde mellem kommunen og hospitalet, og arbejder derfor intenst på en aftale. Nordsjællands Hospital - Frederikssund vil være et perfekt sted at etablere kommunale midlertidige pladser. Både fordi der på hospitalet i forvejen er alt det nødvendige – senge, træningsfaciliteter og varmtvandsbassin – og fordi et samarbejde mellem kommunens og hospitalets ansatte vil kunne skabe et langt mere sammenhængende forløb for borgerne, siger John Schmidt Andersen.

Også regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser store muligheder i samarbejdet:

- Et af Region Hovedstadens vigtigste strategiske indsatsområder er at sikre borgerne gode sammenhængende forløb. Derfor er jeg glad for, at vi forhåbentlig snart kan tilbyde borgerne i Frederikssund et sammenhængende forløb i samme hus lige fra hospitalsindlæggelse til borgeren igen kan udskrives til hjemmet efter genoptræning i kommunalt regi. Samarbejdet mellem region og kommune kunne til og med blive rollemodel for fremtidens samarbejde, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Efter planen vil der blive etableret 24 rehabiliteringspladser på Nordsjællands Hospital - Frederikssund Hospital primo 2015. I tilknytning hertil forventes etableret 31 arbejdspladser.

Yderligere oplysninger:

· Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via Region Hovedstadens pressetjeneste, tlf. 70 20 95 88

· Vicedirektør Peter Mandrup Jensen, Nordsjællands Hospital, tlf. 40 30 79 20

· Borgmester John Schmidt Andersen, tlf. 4093 0622

· Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed Helle Hagemann Olsen, tlf. 29 13 59 03

Redaktør