Ph.d.-forsvar: Lokalbedøvelse via kateter

29. september 2021 åbnes der igen op for at kunne forsvare ph.d.-afhandlinger fysisk på hospitalet. Læge Claus Behrend Christiansen, Anæstesiologisk Afdeling, forsvarer sin afhandling kl. 14 i Auditoriet i Hillerød.

Vent...


Perifere nervekatetre med infusion af lokalbedøvelse anvendes, når den smertelindrende regionale terapi skal forlænges udover virkningen af en enkelt-injektion. Lokalbedøvelse via kateter kan enten gives kontinuerligt eller som gentagne enkelt-injektioner. 

I dette Ph.d.-studium er den smertelindrende effekt af gentagne enkelt-injektioner af lokalbedøvelse i et tidsinterval, der svarer til varigheden af effekten af hver injektion blevet sammenlignet med effekten af konventionel, kontinuerlig infusion af lokalbedøvelse. Ligeledes er effekten af lokalbedøvelsens dosis, koncentration og volumen på nerveblokaders varighed blevet undersøgt.

Tidligere studier, der har sammenlignet kontinuerlig infusion med gentagne enkelt-injektioner viser enten fordel ved de gentagne enkelt-injektioner eller ingen forskel i smertelindring. Dog er der ingen studier, der har undersøgt effekten af forlænget tidsinterval imellem de gentagne enkelt-injektioner, så intervallet svarer til varigheden af effekten af en enkelt-injektion. 

“The effects of local anaesthetic dose, volume and concentration on common peroneal and sciatic nerve block duration and the potential for a low dose, programmed intermittent bolus regime in postoperative pain management”

Tid 
29. september 2021
kl. 14.00

Sted
Nordsjællands Hospital – Hillerød
AuditorietRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor