​Holdet bag polyfarmaciklinikken til prisoverrækkelse (fra venstre): Pernille Printzlau, farmaceut, Anne Mette Blomberg, sekretær, Troels Bygum Knudsen, leder af Polyfarmaciklinikken og overlæge og Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nanna Skyttegaard Mortensen, farmaceut, Annette Nissen Gubi, projektmedarbejder. 
Farmaceut Amalie Bruno-Johansen er også en del af teamet, men var forhindret i at deltage i prisoverrækkelsen.​

Vinder af Patientsikkerhedsprisen 2022

​Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital har fået Patientsikkerhedsprisen 2022, der uddeles af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

Vent...

Polyfarmaciklinikken får årets patientsikkerhedspris for deres arbejde med at inddrage patienter, reducere overforbrug af medicin og sikre korrekt medicinering af ældre, multisyge patienter.

Prisen bliver uddelt i forbindelse med WHOs internationale patientsikkerhedsdag den 17. september af Patientambassadørerne og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Efter et besøg på Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital har mange patienter fået fjernet unødvendige lægemidler fra medicinlisten, og over en tredjedel har oplevet en bedring i form af færre symptomer og øget livskvalitet. 

Det arbejde modtager Polyfarmaciklinikken nu Patientsikkerhedsprisen 2022 for. 

- Polyfarmaciklinikken har vist, at man ved at gå ind og arbejde systematisk med oprydning i medicinlister og tage aktiv stilling til, hvad patienterne reelt har brug for, har kunnet reducere mængden af fejl og bivirkninger fra medicin og øge livskvaliteten for patienterne ganske markant. De har udviklet et redskab, som gør det muligt for helt almindelige patienter at blive inddraget i beslutninger om deres egne behandlinger. Og det er ellers et komplekst område. Patientsikkerhedsprisen 2022 sætter fokus på medicinsikkerhed, og her er Polyfarmaciklinikkens projekt virkelig fint, fordi det både har markante resultater, der forbedrer livskvaliteten og sikkerheden for patienterne; det inddrager patienterne; og så har det potentiale til at blive udbredt til resten af det danske sundhedsvæsen - fx ældreområdet og psykiatrien, siger Katrine Kirk, der er en del af patientambassadørerne, som sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag prisen. 

Polyfarmaci er en særlig udfordring for patientsikkerhed 

Når borgere behandles med mange lægemidler samtidig, oftest mere end fem, kaldes det polyfarmaci. Nogle gange er de mange præparater nødvendige, men ofte er polyfarmaci et resultat af, at mange forskellige behandlere har ordineret nye lægemidler til listen, mens ingen længere har overblik over borgerens samlede medicin. 

10 procent af patienterne oplever markante forbedringer 

Siden sin oprettelse i 2019 har klinikken opnået flotte resultater med at reducere overforbrug af medicin og sikre korrekt medicinering af ældre, multisyge patienter. 
Der er i gennemsnit reduceret 2,7 ordineret lægemiddel per patient. Mere end en tredjedel af patienterne har oplevet bedring i form af færre symptomer og øget livskvalitet. Og effekterne ser ud til at vare ved. 

Mere end 10 procent er det, klinikken selv kalder solstrålehistorier: Patienter med markant bedring og ophør af flere, ofte invaliderende, symptomer som fx svimmelhed, diarre og hudkløe. 

- Jeg er meget beæret og meget taknemmelig. Det er utroligt fornemt at få en pris, som man får direkte af patienterne. Det bliver vi meget stolte over. Vi har knoklet for at få sat fokus på den her problemstilling og lave en model for, hvordan man kan imødegå overforbruget af medicin hos de sygeste og mest komplicerede patienter, vi har. Vi får ryddet op i fejl og får fjernet noget af den medicin, som giver patienterne bivirkninger. Noget af det, vi også gør, er at gå patientens medicin grundigt igennem sammen med patienten. Og det giver i sig selv en stor tryghed for, at der er styr på medicinen, siger Troels Bygum Knudsen, leder af Polyfarmaciklinikken og overlæge på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling. 

Fakta om Polyfarmaciklinikken 

Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital åbnede i marts 2019 som et 2-årigt projekt med støtte fra TrygFonden. Forud for dette var gået en screeningsundersøgelse, der viste, at 11 % af indlagte patienter på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling fik mere end 20 forskellige lægemidler ved udskrivelsen. 
Det overordnede formål har været at reducere overforbrug og sikre korrekt medicinering af ældre multisyge patienter med patienten i fokus, under hensyn til dennes livssituation og ønsker til lægemiddelbehandlingen. 

Fakta om Patientsikkerhedsprisen 

Prisen uddeles af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Patientambassadørerne, der er et netværk af patienter og pårørende, der har oplevet fejl og skader i sundhedsvæsenet. 

Prisen gives til en person, en afdeling eller en organisation, der gør en særlig indsats eller har gennemført et særligt initiativ for patientsikkerhed. Det er 4. gang, Patientsikkerhedsprisen uddeles, og i alt 7 projekter eller indsatser var indstillet til prisen i år. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har indstillet Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor