Patientsikkerhed og patientfeedback indstillet til kvalitetspris

Nordsjællands Hospital har to kandidater med i kampen om Region Hovedstadens kvalitetspris 2014.

Det drejer sig om hele hospitalets projekt Patientsikkert Sygehus og Tidstro patientfeedback, som er implementeret i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

Begge de indstillede projekter kan dokumentere stabile gode resultater og de understøtter værdierne i regionens kvalitetspolitik: sikkerhed, patienten i centrum, effektivitet og lighed, hvilket er et krav.

Projekterne beskriver også de vigtige aspekter af Vision 2020. Patientsikkert Sygehus illustrerer den filosofi og ambition for kvalitet, ledelse og patientsikkerhed, som ligger til grund for visionen. Tidstro patientfeedback, hvor gynækologiske patienter bliver ringet op efter besøget med henblik på at forbedre praksis i afdelingen, hvis der har været problemer, fejl eller utilfredshed, illustrerer på fornem vis ambitionen om at være Patienternes Hospital – først og fremmest.

Kvalitetsprisen uddeles på kvalitetsdagen den 12. maj 2014. Det samlede beløb til kvalitetsprisen er 150.000 kr.

Yderligere oplysninger: kvalitetschef Lisbeth Nielsen, lisbeth.nielsen.05@regionh.dk

Redaktør