Patienter tager håndhygiejne seriøst

Med simple midler har de nefrologiske afsnit fået forbedret patienters håndhygiejne markant. Målet er nu at fastholde en kultur, hvor det er naturligt, at patienter og personale taler med hinanden om rene hænder.

Mens alle medarbejdere kender til vigtigheden af at vaske hænder for at undgå smitte med virus og bakterier på hospitalet, så kniber det i større grad for patienterne.

Den fornemmelse havde de i dialyseafsnittene på Nordsjællands Hospital og mistanken blev bekræftet, da en stikprøve viste, at kun godt hver tredje patient havde udført en eller anden form for håndhygiejne, inden de gik ind til dialysebehandlingen.

Kort samtale gør stor forskel

I en kampagneuge, blev der brugt fem minutter ekstra pr. patient til at tale om korrekt håndhygiejne, og patienterne fik mulighed for at se deres egne hænder i en lyskasse. På den måde blev det meget tydeligt, at der var behov for at være mere grundig.

En kontrolmåling efter den første kampagneuge viste, at otte ud af ti patienter nu havde udført håndhygiejne inden, de gik ind på afdelingen – mod kun hver tredje inden projektets start.

Nødvendigt med patientfokus

- Særligt i vores Limited Care-afsnit, hvor patienterne selv hjælper til med udstyr osv. er det vigtigt, at patienterne også er bevidste om deres håndhygiejne. Heldigvis har det vist sig, at det var relativ simpelt at få dem med på vognen, siger sygeplejerske Tine Eskelund, der sammen med Elisabeth Ettrup er hygiejne-nøglepersoner i dialyseafsnittene og står i spidsen for den succesrige indsats for renere hænder.

Udover samtale med patienterne er personalet blevet opdateret på emnet og patienters håndhygiejne er blevet et fast punkt på afdelingens årshjul.

Ærlig dialog blev hilst velkommen

- Vi har vist, at vi med helt simple metoder kan få folk til at gå op i håndhygiejne og på den måde højne patientsikkerheden. Få minutters samtale med patienterne, gør at vi nu åbent kan tale om vigtigheden af rene hænder og vi kan bevare fokus på god hygiejne, siger Tine Eskelund, og understreger:

- Det er ikke nok, at skrive om håndhygiejne i velkomstmappen eller indkaldelsesbrevene. Ingen er interesseret i at blive syge pga. dårlig håndhygiejne, men det er nødvendigt at vi vedvarende vil tage dialogen, direkte med patienterne, hvis det skal rykke for alvor på den lange bane.

Redaktør