Patienter og personale roser nyt ambulatoriekoncept

Tilbagemeldingerne er positive fra alle sider, efter at Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling som nogle af de første indførte et helt nyt ambulatoriekoncept for kronikere.
Nordsjællands Hospitals ambulatorie for KOL-patienter har lavet en radikal omorganisering i måden at planlægge behandlingen. Det nye koncept har kørt siden sommeren 2014 og har inddraget patienterne i deres egne forløb i langt højere grad end hidtil.

- Resultaterne er indtil videre gladere patienter, der oplever større fokus på deres individuelle situation, mere personlig vejledning og pleje. Samtidig melder både sygeplejersker og læger tilbage, at de oplever en større tilfredshed ved at arbejde i den nye ordning. De kommer tættere på deres faglige kerneområder samtidig med, at hospitalet udnytter ressourcerne bedre, siger Britt Holmgaard, ledende oversygeplejerske i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

I februar lavede Berlingske Tidende en større historie om konceptet og afdelingen oplever nu en overvældende interesse for konceptet fra konferencer, patientforeninger og andre hospitaler.

Om det nye koncept

C​

omprehensive

A

nd

P

rospective

T

reatment

A

nd

I

ndividual

N

ursing – eller bare CAPTAIN – organiserer KOL-ambulatoriets dagligdag efter patienternes individuelle behov frem for efter faste rutiner og kontroller.

Yderligere oplysninger: ledende oversygeplejerske Britt Holmgaard, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.


Redaktør