Patientansvarlig Læge i gang på hospitalet

​Nordsjællands Hospital er i fuld gang med at implementere Patientansvarlig Læge, der giver patienter en personlig tovholder i de komplekse eller længerevarende sygdomsforløb.

Vent...

​I løbet af 2018 er alle afdelinger blevet introduceret til Patientansvarlig Læge (PAL) og er enten i fuld sving med udrulningen eller godt i gang med at planlægge, hvordan man kan give de relevante patienter det bedste tilbud i de enkelte sygdomsforløb.

- Afdelingerne er gået konstruktivt til opgaven og har arbejdet for at få tilbuddet tilpasset virkeligheden i de enkelte afdelinger og patientforløb. Der har også været en sund skepsis, men som ordningen er kommet i gang, er tilbagemeldingerne heldigvis positive fra både patienter og personale, siger vicedirektør Jonas Egebart.

Det overordnede mål med PAL er at sikre patienterne en oplevelse af sammenhæng, koordination og tryghed i deres behandlingsforløb på hospitalerne. Det sker ved at patienten får udleveret kontaktinfo til én patientansvarlig læge, der kan hjælpe, hvis patienten oplever at miste overblikket eller kommer i tvivl om sit forløb. Omkring den patientansvarlige læge er der typisk et team på tværs af faggrupper, der hjælper både læge og patient.

- Patientansvarlig Læge er et tilbud til patienterne i de lidt mere komplekse forløb, og faktisk er erfaringen også, at lægerne er glade for konceptet, når de f.eks. nemt kan se patientens PAL i SP og koordinere med vedkommende på tværs af afdelinger og hospitaler, siger Jonas Egebart.

PAL er et nationalt koncept, der skal være implementeret på alle relevante patientforløb i løbet af 2019.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor