​​

​​​​​​Samarbejde og vidensudveksling om de palliative forløb får nu et boost i Nordsjælland.

Succes med palliation skal spredes i Nordsjælland

​Igennem to år har Nordsjællands Hospital, Gribskov Kommune og praktiserende læger styrket samarbejdet om palliation til kommunens borgere. Nu skal de gode erfaringer bredes ud til syv andre kommuner i Nordsjælland.
Vent...

Når et menneske får konstateret en livstruende sygdom eller befinder sig i den sidste del af livet, kan der være et behov for professionel palliation til fx lindring af smerter, kvalme, åndenød, angst eller depression. Men uden de rette kompetencer kan det være en vanskelig opgave i en travl hverdag for kommunens plejepersonale.

Derfor har Palliativ Enhed på Nordsjællands Hospital, Gribskov Kommune og praktiserende læger samarbejdet om at styrke palliation til kommunens borgere. Gribskov Kommune har igennem de sidste to år haft øget fokus på at løfte vidensniveauet blandt deres plejepersonale, så palliation er blevet en mere naturlig og integreret del af hverdagen med kommunens borgere.


Et samlet løft af palliationen​​

De gode erfaringer skal nu deles med syv andre kommuner i Nordsjælland.

- Vi har haft så godt et forløb med Gribskov Kommune, hvor vi sammen har hævet det faglige niveau og styrket vores samarbejde til gavn for både personalet og borgerne.  De erfaringer begynder vi nu at dele med syv andre kommuner, så vi sammen løfter kvaliteten til de palliative borgere i hele Nordsjælland, siger Camilla Lykke, postdoc på Onkologisk og Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Bedre til at se behovet hos den enkelte 

- Det har været godt for vores medarbejdere at få et kompetenceløft inden for et vigtigt område. Vi er blevet bedre til at se behovet hos den enkelte borger, så vi i langt højere grad får øje for palliative forløb tidligere, blandt andet fordi indsatsen er blevet mere systematiseret. Der er simpelthen større chance for, at borgerne får den rette hjælp hurtigere, siger Louise Bruun Werner-Hoelstad, Implementering- og udviklingskonsulent Gribskov kommune.


Undervisning og relationsopbygning

Den palliative enhed på Nordsjællands Hospital har sammen med Gribskov Kommune løbende undervist kommunens plejepersonale i basal palliation, afholdt workshops og tværfaglige konferencer med deltagelse af både hospital, kommune og praktiserende læge. Det har skabt grobunden for et stærkt fagligt netværk i den daglige drift, fortæller Martha Kongsgaard Johansen, sygeplejerskespecialist på Palliativ Enhed, Onkologisk og Palliativ Afdeling.


- I hospitalets palliative enhed står vi altid klar til rådgivning og sparring omkring de palliative borgere, der er i kommunen, og her kan vi mærke, at vores samarbejde med både læger og Gribskov Kommune er blevet skarpere og af en meget højere kvalitet, end da vi startede. Nu glæder vi os til at dele vores erfaringer og få input fra de andre kommuner, så vi sammen kan løfte kvaliteten yderligere.

Fremover vil Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Fredensborg, Allerød, Frederikssund, Hørsholm og Helsingør deltage i det tætte tværsektorielle samarbejde om de palliative borgere. De første netværksmøder har været afholdt.​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor