Ortopædkirurgisk Afdeling samarbejder med kommuner om at forbedre patientforløb

Der var stærkt fremmøde da Ortopædkirurgisk Afdeling tirsdag den 19. august havde inviteret Hillerød og Helsingør kommuner til workshop om at forbedre overgangen mellem hospitalet og kommunerne for patienter med hoftenær fraktur.

I alt 30 personer deltog i workshoppen, hvor formålet var at se på patientforløbet ud fra patientens perspektiv og finde løsninger på de udfordringer der er i overgangene, så patienterne oplever at deres forløb hænger sammen på tværs af hospital og kommune. Patienternes oplevelser af overgangene blev inddraget gennem interview med patienter og pårørende og ved at gennemgå et caseforløb.

Engagement og vilje til at finde løsninger

Ledende oversygeplejerske Cristina Andersen oplevede et stort engagement dagen igennem:

"Det var en meget positiv oplevelse, og der var en stor vilje fra alle sider til at finde løsninger på problemerne. Der er meget vi kan gøre bedre indenfor de nuværende rammer. Jeg tror, at vi alle blev klogere af at sætte os sammen og inden vi gik hjem, havde vi aftalt, hvordan vi konkret arbejder videre."

Test af nye tiltag

Det blev blandt andet aftalt at teste et fast udskrivningstidspunkt kl. 11, sådan at følge-hjem-teamet og kommunen kan være sammen om at få borgeren hjem i eget hjem. Virtuelle udskrivningskonferencer hvor patienter og pårørende, kommune og hospital deltager skal afprøves og der skal udvikles en fælles skabelon for udskrivningskonferencer, virtuelle så vel som 'konventionelle'.

Temadage og måske små filmklip, som kan øge viden på tværs af alle faggrupper i primærsektoren omkring behandling og genoptræning af patienter med hoftenær fraktur, var også en af de aftaler som blev indgået.

Patientgruppen samles i ’hofte-unit’

Ortopædkirurgisk Afdeling etablerer fra 1. oktober en 'hofte-unit' med 12 sengepladser. Her bliver de patienter samlet, som bliver opereret for hoftenær fraktur. Det giver mulighed for at arbejde på helt nye måder i afdelingen og skal løfte behandling og pleje af patienterne. På årsbasis opereres cirka 600 patienter for hoftenær fraktur.

Yderligere oplysninger: Ledende oversygeplejerske Cristina Andersen, cristina.andersen.01@regionh.dk

Redaktør