Nyt tilbud skal få styr på medicinen hos multisyge patienter

​Patienter, der tager mange forskellige slags medicin, får nu en unik mulighed for at få gennemgået og finde ud af om der er medicin, de ikke længere behøver at tage. Det bliver muligt, når Nordsjællands Hospital den 1. marts åbner en ny polyfarmaciklinik, som tilbyder ambulatorie- og hjemmebesøg samt Danmarks første senge til medicinsk detox.

Vent...
Ældre multisyge får ofte mange lægemidler, som kan øge risiko for bivirkninger, skader og fejlmedicinering. Udover den åbenlyse gavn for patienten ved gennemgang og oprydning i lægemidlerne er der også en økonomisk og samfundsmæssig gevinst ved mindre medicinforbrug.
 
- Vi glæder os til at tage imod de første patienter i klinikken, siger overlæge Troels Bygum Knudsen. Vi kommer til at gennemgå deres medicin og tale med den enkelte patient om fordele og ulemper ved den medicin de tager. På den baggrund kan vi træffe beslutning om, hvilken medicin de skal tage fremover.

Inddragelse af patient og pårørende

I Polyfarmaciklinikken vil der være fokus på at inddrage både patient og pårørende i beslutningerne, da pårørende til kronisk syge patienter ofte er patientens vigtigste ambassadør i mødet med sundhedsvæsenet.
De pårørende kender patientens behov og er en vigtig ressource i både tilrettelæggelsen og varetagelsen af lægemiddelbehandlinger. Medinddragelse vil også have betydning for den enkelte patients motivation og ejerskab, og det kan have betydning for den efterfølgende effekt.
 
Patienterne kan henvises til klinikken fra egen læge til gennemgang af deres medicin. Det primære er ikke antallet af lægemidler, men at patienten er motiveret til at få gennemgået og nedbragt antallet af lægemidler.
 
Klinikken er støttet med 5 mio. kr. fra Trygfonden.

Yderligere oplysninger

Overlæge Troels Bygum Knudsen, telefon 48 29 65 96/61 30 88 11
Projektleder Signe Kristensen, telefon 48 29 60 28 

Hvad er polyfarmaci?

Polyfarmaci betyder samtidig brug af flere lægemidler. Definerer man det ved brug af mindst fem lægemidler, er der i Danmark ca. 750.000 polyfarmacipatienter, hvilket svarer til 13 procent af befolkningen. Ser man kun på den del af befolkningen, der er over 75 år, er andelen af polyfarmacipatienter 54 procent.
Polyfarmaci er uløseligt forbundet med multisygdom. Polyfarmaci i sig selv er ikke negativt, men blot associeret med flere risikosituationer og negative konsekvenser (kilde: pro.medicin.dk).

Hvad vil det sige at komme i medicinsk detox?

Her kan relevante patienter indlægges med henblik på at fjerne alt medicin, for herefter at tillægge lægemidler gradvis på baggrund af indikationer. På den måde får man en afklaring af, hvilke lægemidler der er aktuelle ift. patientens sygdom og hvilke der er overflødige og kan fjernes.
 
Du kan læse mere om Polyfarmaciklinikken her på hjemmesiden.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor