​​Det nye ambulatorium består blandt andet af et nyt venteområde og fem lukkede prøvetagningskabiner. I det nye, store venteområde, der er en integreret del af hallen ved hovedindgangen, er der god plads til at holde afstand.

Nyt ambulatorium for prøvetagning på hospitalet i Frederikssund

​Den 15. marts 2021 åbnede et nyt prøvetagningslaboratorium for blodprøver og EKG på Nordsjællands Hospital - Frederikssund. Ambulatoriet ligger tæt ved hovedindgangen og er udstyret med helt nye prøvetagningskabiner.

Vent...

- Det er rart for patienterne, at prøvetagningen nu ligger tæt ved hovedindgangen, corona-podeklinikken og Falck-mødestedet. Så skal man ikke gå så langt, hvis man ikke har andre ærinder på hospitalet, siger afdelingsbioanalytiker Anette Bruun Marker.

De nye prøvetagningskabiner er udstyret med en stol, som både kan bruges ved blodprøvetagning og EKG-optagelse. Hver kabine har en separat indgangsdør til patienterne og i modsatte ende en personaleadgang, som fører ud til en lukket gang på bagsiden af kabinerne. Her kan personalet transportere blodprøver og prøvetagningsudstyr uden at skulle forstyrre andre patienter eller gå gennem venteområdet.

De lukkede kabiner giver ro og diskretion til den enkelte patient i forbindelse med prøvetagningen.

Kabine-løsningen svarer til det, som vil blive brugt på det nye hospital i Nordsjælland.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor