Nyt akuttilbud er kommet godt fra start på Nordsjællands Hospital

Helt som forventet var der travlhed i Hillerød, Frederikssund og Helsingør i nytårsdøgnet på både akutmodtagelse og akutklinikker, hvor også det nye enstrengede akuttilbud havde sin ilddåb. Men bemandingen var på plads og alle patienter blev tilset uden lang ventetid.

Akuttilbuddene på hospitalerne i Nordsjælland havde sædvanen tro travlt nytårsnat, men personalet var klar og førte patienterne godt ind i det nye år.

Nytårsdøgnet blev fulgt med ekstra spænding, da det samtidigt også var ilddåben for Region Hovedstadens nye 1813-akuttelefon. På trods af startvanskeligheder centralt, så kom den nye ordning godt fra start lokalt her i Nordsjælland.

I den kommende tid vil det nye tilbud blive finjusteret i samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed, der bemander 1813-telefonen.

Yderligere oplysninger: vicedirektør Leif Panduro Jensen, leif.panduro.jensen@regionh.dk

Redaktør