Nordsjællands Hospital skal sammen med virksomheder udvikle fremtidens sundhedsløsninger

​​Med etableringen af Nordic Health Lab i Hillerød får virksomheder, iværksættere, forskere og sundhedspersonale en unik testarena. Det grænsebrydende samarbejde mellem sundhedssektorens aktører vil skabe fremtidens sundhedsløsninger. Industriens Fond støtter etableringen med knap 9 mio kr.

Vent...
Nordic Health Lab skal være et sted, hvor virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører bringes sammen i en ny testarena, hvor de kan udvikle, teste og fremvise next practice sundhedsløsninger.
 
Virksomhedernes produktudvikling bringes helt tæt på de kliniske testmiljøer både på hospitalet, i kommunens plejeboliger og sågar hjemme hos borgerne. Og Danmark bringes et skridt tættere på at være én af de stærkeste testnationer for udvikling af digitale og teknologiske løsninger i sundhedssektoren.

Test af fremtidens behov 

Nordic Health Lab, der får til huse på Nordsjællands Hospital fra juni 2018, bliver en vigtig del af skabelsen af fremtidens hospital syd for Hillerød.
 
- Vi har fra starten haft ambitionen om at udvikle et nyt hospital i Nordsjælland, der bliver et referenceværk for fremtidige hospitaler. Etableringen af Nordic Health Lab bliver en central del af den ambition. Laboratoriet giver virksomheder og vores medarbejdere nye muligheder for at udvikle og forstå fremtidens sundhedsløsninger til gavn for de borgere, der skal behandles, uanset om det er på hospital eller hjemme hos dem selv. De erfaringer bliver særligt værdifulde i de kommende år, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth. 

Bedre forebyggelse og sundere liv

Målet med Nordic Health Lab er at komme fremtidens behov i møde ved at arbejde med helhedsorienterede løsninger og skabe en bedre og mere effektiv patientbehandling. Tiltagene i Nordic Health Lab vil blandt andet kunne arbejde med nye datateknologier og digital understøttelse, eksempelvis sensordata, kunstig intelligens, real-time data eller klinisk data i sikre lukkede testmiljøer med henblik på at skabe en bedre forebyggelse og et sundere liv, hvor borgeren er en aktiv partner.
 
I de kommende måneder vil virksomheder og iværksættere ansøge om at blive en del af det nye Nordic Health Lab, der indledningsvist kommer til at have plads til 30-45 personer. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor