Motionstilbud til overvægtige børn er en succes

Nye kammerater, glæde ved idræt, mindre mobning og vægttab. Det er nogle af de resultater børn, der har deltaget i motionstilbuddet Jump4Fun, har opnået.


​Tilbuddet, der har været målrettet overvægtige børn i Nordsjælland, er blevet så stor en succes, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nu har bevilget knap 2 mio. kroner, så projektet kan udbredes til resten af Sjælland og Fyn.

Målet med Jump4Fun har været at skabe et motionstilbud, hvor overvægtige børn kan finde glæden ved at bruge deres krop og indgå i et fællesskab.

Det har kunnet lade sig gøre fordi projektets tre parter, Overvægtsambulatoriet på Nordsjællands Hospital, Julemærkefonden og DGI Nordsjælland har haft et stærkt ønske om at forbedre vilkårene for denne udsatte gruppe, der ellers har haft svært ved at indgå i de traditionelle tilbud. Alle har lagt både faglig viden og frivillige kræfter i projektet.

Det umulige er blevet muligt

Alle de positive tilbagemeldinger fra børn, deres forældre og idrætsklubberne viser, at der med Jump4Fun er skabt en model, som nu kan udbredes til glæde for endnu flere børn med hjælp fra puljemidlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

- Vi har med Jump4Fun gjort det næsten umulige muligt, nemlig at rekruttere overvægtige børn til at indgå i et socialt fællesskab om at dyrke motion, siger initiativtager og læge Birgitte Johanne Schmidt, fra Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital.

- Det handler i bund og grund bare om, at vi gerne vil hjælpe nogle børn, der har det svært, siger direktør for Julemærkefonden Søren Ravn Jensen.

For Maja på 13 år, som går til boksning i Rudersdal Bokseklub, er der ingen tvivl om, at Jump4Fun har gjort en forskel for hende. Tidligere blev hun i andre sportsgrene valgt sidst eller skulle stå bagest. Nu er sport blevet en fornøjelse og ikke en pligt.

- Alle er lige og på samme niveau i Jump4Fun og alle bestemmer og er med – der er ingen hierarki og ingen regler eller straf, hvis man ikke lige kan tage ti armbøjninger, men kun otte, siger Maja.Fakta om Jump4Fun

Jump4Fun er et alsidigt motionstilbud for overvægtige børn, hvor alle er lige værdige og hvor børnene oplever succes. Alle børn får ens træningstøj, og prisen for at deltage er sat så lavt, at alle kan være med. Et mere langsigtet mål er at børnene bliver i stand til at kunne deltage i de almindelige idrætstilbud i foreningerne. Dette mål har nogle af børnene allerede nået. Selve idrætstilbuddet etableres i samarbejde med idrætsforeningerne i kommunerne.

Efter den et-årige prøveperiode er tilbuddet nu ved at blive forankret i de Nordsjællandske kommuner, som fremadrettet vil have Jump4Fun på budgettet. På den måde sikres overvægtige børn og unge i Nordsjælland også fremadrettet en mulighed for at komme i gang med idræt, uanset deres sociale og økonomiske baggrund. Udbredelse til resten af Sjælland og Fyn følger frem til 2017. Først for står Region Sjælland.

Udover idrætstilbuddene kan børn og deres familier også få kostvejledning ligesom der bliver afholdt sociale og aktive arrangementer på tværs af holdene.

Læs mere om Jump4Fun på www.dgi.dk/jump4fun eller på facebook.com/dgi.jump4fun.

Yderligere oplysninger:

Læge og projektleder Birgitte Johanne Schmidt, Nordsjællands Hospital: 48294962/26853151
Direktør for Julemærkefonden Søren Ravn Jensen: 33368180/24292904
Direktør for DGI Nordsjælland Inge Karlshøj:79494713/40876708

Redaktør