Min forløbsassistent testes nu i samarbejde med Hillerød Kommune

​Patient-app skal gøre overgangen mellem hospital og kommune bedre for ortopædkirurgiske patienter.

Vent...

Nordsjællands Hospital tester i øjeblikket om appen "Min Forløbsassistent kan bidrage til at forbedre overgangen for patienterne fra Ortopædkirurgisk Afdeling til genoptræning i Hillerød Kommune. 

- Patienternes overgang fra hospital til genoptræning i kommunen skal være så tryg og gnidningsfri som overhovedet muligt. Og hvis Min forløbsassistent kan være med til at sikre en god patientoplevelse i denne overgang, er det bestemt noget, som er interessant at se nærmere på, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Kommunen så mere trygge borgere

I Hillerød Kommunes træningssektion bemærkede fysioterapeuterne at netop de borgere, som havde brugt Min forløbsassistent i forbindelse en knæ- eller hofteoperation på Nordsjællands Hospital, følte sig mere velinformerede og trygge i forhold til de borgere, der ikke havde brugt appen.

Den forbedrede brugeroplevelse har nu affødt et samarbejde om en ny test med en gruppe patienter, der har fået en knæ- eller hofteoperation på Nordsjællands Hospital. Borgerne vil nu kunne fortsætte med at bruge app'en efter udskrivelse og videre ind i Hillerød Kommunes genoptræningsforløb. De vil kunne se videoer og træningsøvelser og vil kunne skrive direkte til fysioterapeuterne med spørgsmål.  

Testen varer de næste 6 måneder, og der testes i første omgang på 50 patienter i Hillerød Kommunes træningssektion.

Gode erfaringer fra hospitalet

Det er efterhånden blevet en naturlig del for patienterne på Ortopædkirurgisk Afdeling at bruge appen Min forløbsassistent i forbindelse med deres forløb på hospitalet. Afdelingen er i forvejen gang med at undersøge, om digitale forløb kan forbedre patientforløbene. 

Resultaterne er indtil videre positive og viser, at patienterne både føler sig mere trygge i deres forløb og mere velinformerede, når de har informationerne lige ved hånden. 

Med Min forløbsassistent har Ortopædkirurgisk Afdeling tilrettelagt informationen på patientens præmisser, så patienter får den information de behøver, når de behøver den og i et let tilgængeligt format. Det kan fx være pop up-beskeder med videoer og skriftlig information, når de skal faste. Det er også muligt at skrive direkte til en sygeplejerske i appen.

Patienterne oplever med appen at have en 'direkte livline' og personalet oplever at blive afbrudt mindre af telefonen i hverdagen.

 

Min Forløbsassistent er en app udviklet af Emento sammen med Nordsjællands Hospital, Hillerød Kommune og Nordic Health Lab. Appen er koblet på specifikke patientforløb på Ortopædkirurgisk Afdeling og giver patienter målrettet information om deres forløb og mulighed for at kommunikere med personalet. Træningssektionen i Hillerød Kommune tester nu løsningen på knæ- og hoftepatienter, for at undersøge om appen kan give borgerne en tryg overgang mellem behandling på hospitalet og genoptræning i kommunen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor