Mere omfattende kræftkirurgi kan redde liv

Kirurger fra Nordsjællands Hospital Hillerød har som de første i verden dokumenteret færre tilbagefald ved en ny kirurgisk metode for operation af tyktarmskræft.

Når kirurgen skal fjerne kræftknuder i tyktarmen, skal han fjerne langt mere væv, end han har gjort hidtil.

Det må være den klare konsekvens af de seneste forskningsresultater fra Nordsjællands Hospital, hvor kirurgerne siden 2008 har opereret tyktarmskræft efter en ny metode, som nogle af de første i verden.

Markant færre tilbagefald

I øjeblikket oplever lægerne international opmærksomhed omkring deres resultater. De vurderer at den nye metode vil kunne forhindre tilbagefald af kræften hos 120-150 patienter om året alene i Danmark. Disse patienter har en stor risiko for efterfølgende at dø af kræftsygdommen.

- Overfører vi vores resultater til hele landet, vil op mod 150 færre patienter om året opleve, at kræften kommer igen, siger overlæge Anders Bertelsen.

Gå drastisk til værks

- Ved vores operationer, går vi langt mere drastisk til værks, og fjerner væv, som man hidtil har efterladt. Metoden er kontroversiel i visse kredse, men vores publicerede data taler for, at metoden gavner patienterne. Vi har ganske enkelt færre patienter, der får tilbagefald af tyktarmskræften, siger overlæge Anders Bertelsen.

Sammen med sine kolleger har han netop fået offentliggjort deres resultater i det internationalt anerkendte lægetidsskrift The Lancet Oncology.

Fjerner kræften bedre

Lægerne i Hillerød har i mere end seks år kunnet følge deres patienter opereret for tyktarmskræft med de nye operationsprincipper. Og der er markant færre tilbagefald blandt deres patienter end i en gruppe af patienter opereret med standard-operationsprincipper på andre hospitaler i Region Hovedstaden i samme periode.

Kræften fjernes simpelthen bedre med de nye operationsprincipper, der kort kaldes CME, Complete Mesocolic Excision.

Anbefaler ændring i praksis

På baggrund af de positive resultater, anbefaler Anders Bertelsen sammen med sine kolleger fra Nordsjællands Hospital, at den nye metode bliver indarbejdet som standardrutine ved operation for tyktarmskræft på landets øvrige kirurgiske afdelinger.

Dokumentationen af den nye metode er sket i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og hospitalerne i Herlev, Bispebjerg, Hvidovre og Roskilde.

God kirurgi kan trænes

Det er mere kompliceret ikke bare at skulle fjerne vævet tæt på kræftknuden, men hele krøset - også kaldet mesocolon. Man skal frilægge kar og organer, man ellers ikke kommer tæt på ved standardoperationer for tyktarmskræft.

Derfor er metoden ikke risikofri, og den stiller også større krav til kirurgen. Alligevel vurderer lægerne, at man har alt at vinde.

- Vi har oplevet, at rutinen ved den nye operationsteknik med den rette organisation hurtigt kan oparbejdes, og der er markant færre tilbagefald blandt vores patienter efterfølgende, siger Anders Bertelsen.

FAKTA

·         Tyk-og endetarmskræft er den tredje hyppigst forekommende kræftform i Danmark. Hvert år registreres cirka 2.700 nye tilfælde af kræft i tyktarmen.

·         Den nye teknik går i korthed ud på at fjerne hele krøset (mesocolon) svarende til den del af tyktarmen, hvor kræftknuden sidder, og ikke som traditionelt kun en mindre del tæt på kræftknuden. Krøset er betegnelsen for det særlige bindevæv, der indeholder tarmens blodkar og lymfeknuder. Tyktarmskræft spreder sig primært til lymfeknuder og blodkar i krøset, og i nogle tilfælde er der ikke kræftceller i lymfeknuder tæt på knuden, men kun i fjernereliggende lymfeknuder i krøset.

·         På trods af de øgede krav, den nye teknik stiller til kirurgen, viser resultaterne fra Nordsjællands Hospital, at patienterne har mindre risiko for tilbagefald efter operationen og dermed større chance for ikke at dø af tyktarmskræft.

·         Den nye teknik, der bruges af kirurgerne i Hillerød ved både åbne og kikkert (laparoskopiske) operationer, er oprindeligt udviklet i Erlangen, Tyskland, men er endnu ikke udbredt i brede kredse. Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er de første til at dokumentere effekten af metoden i forhold til standard operationer for tyktarmskræft.

·         Dokumentationen er lavet på baggrund af CME operationer på Nordsjællands Hospital og i samarbejde med hospitalerne i Herlev, Bispebjerg, Hvidovre og Roskilde i regi af Dansk Kolorektal Cancer Gruppe (DCCG).

  


Yderligere information:

Overlæge Anders Bertelsen
Kirurgisk Afdeling
Nordsjællands HospitalRedaktør