Mere kontinuitet i stuegangen

Det skal i højere grad være den samme læge, der går stuegang over en længere periode på de medicinske sengeafsnit. Kontinuiteten skal spare tid for både patient og læge, og give hurtigere og bedre patientforløb.
Vent...

​Som en del af hospitalets beredskab mod en forventet vintertravlhed, arbejder man på de medicinske afdelinger på at skabe en højere grad af kontinuitet i lægernes stuegang. Det vil sige, at samme læge skal gå stuegang i flere dage i træk.

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling er begyndt at indarbejde principperne om kontinuerligt fremmøde i stuegang i lægernes hverdag.

- Det giver utvetydigt lægerne et andet overblik i stuegangen, og det er utvetydigt godt for patienterne, siger ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen.

Det er erfaringen fra andre steder, at kontinuerligt fremmøde i stuegangen giver højere patienttilfredshed, højere faglig kvalitet og kortere liggetid. Det har også givet bedre arbejdsmiljø for personalet og bedre uddannelsespotentiale for yngre læger.

Det kræver dog fokus i vagtplanlægningen og hos de enkelte læger, at få den nye stuegangsstruktur til at gå op, men håbet er, at med lokale tilpasninger, kan afdelingerne efterleve principperne.

- Prisen er, at lægerne, der ikke går stuegang, kan være på vagt i akutmodtagelsen i længere tid, og de vagter er alt andet lige mere hektiske. Så det er selvfølgelig en balancegang at sørge for, at vi har skarpe og friske hoveder på alle stationer, siger Thyge Lynghøj Nielsen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor