​Læge Mads Thorsberger er godt i gang med sit fellowsprojekt, der handler om at optimere behandling og processen for næse- og bihulepatienter. 

Mads gør lægernes arbejde bedre

​Et strømlinet og ensrettet forløb for næse- og bihulepatienter er fokus for Mads Thorsbergers fellowsforløb. 

Vent...

Klare guidelines for udredning, øget kvalitet i henvisninger samt en effektiv rådgivning er nogle af de områder, som Mads Thorsberger fra Øre-, Næse- og Halsafdelingen har fokus på i sit fellowsprojekt.

Det næste halve år har han skiftet jobbet på Øre, Næse- og Halsafdelingen ud for at være fellowship-studerende på afdelingen. 

-Jeg håber med projektet at gøre patientens vej igennem systemet lidt glattere, spare ressourcer og forhåbentligt også skabe et tættere og mere effektivt samarbejde mellem speciallægepraksis og hospitalssektor. 

​Fokus på den gode henvisning

Som fellow vil Mads Thorsberger blandt andet kigge nærmere på kvaliteten af de henvisninger, afdelingen modtager.

​-På hospitalet får vi mange, men også meget forskelligartede henvisninger. Det kan være svært for både sekretærer og læger at visitere, og vi oplever derfor jævnligt, at patienter møder til præsamtale, hvor velindiceret medicinsk behandling ikke er forsøgt, eller at patienter, som kunne have været visiteret til privat regi direkte, havner til en ekstra forundersøgelse her.

Skabeloner og god rådgivning er vejen frem

Derfor er en central del af projektet at arbejde videre med et udkast til 'den gode henvisning', som er en skabelon, Nordsjællands Hospital i samarbejde med Sjællands Universitetshospital, Køge, Rigshospitalet og med sparring fra de privatpraktiserende otologer. Det er den, vi beder de henvisende speciallæger om at følge.

Målet er at opnå en øget kvalitet til glæde for praktiserende speciallæger, som undgår at få afvist henvisninger. Men også at give sekretærer faste visitationskriterier og næsebihulekirurger i offentligt og privat regi lettere ved at udrede patienten og afgøre, hvad der er den bedste behandling.

​Sidst men ikke mindst skal projektet bidrage til, at patienterne får en bedre rådgivning gennem deres forløb, især i overgangen mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet.

Læs mere om fellowshipprogrammet på Nordsjællands Hospital


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor