Målrettet fokus på EWS skal forbedre patientsikkerheden

​Screeningsredskabet Early Warning Score redder liv og bruges på tværs af alle afdelinger. For at redskabet også fremover har en høj kvalitet sætter hospitalet fokus på, hvordan det bruges bedst i hverdagen. 

Vent...

Er blodtrykket lavt? Er temperaturen høj? Når Early Warning Score (EWS) bruges korrekt til at risikovurdere patienter ud fra målinger af vitale værdier som eksempelvis puls, blodtryk, og temperatur, så bliver det et afgørende værktøj i behandlingen. Derfor er det også vigtigt, at EWS hele tiden bruges korrekt og hensigtsmæssigt. 

- Sagt helt firkantet, så ved vi, at EWS redder liv og i det hele taget sikrer en bedre behandling. Det har vi vidst længe, men vi gør nu EWS til et fokusområde i vores arbejde for at sikre den højeste patientsikkerhed på hele hospitalet, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Fælles indsats på tværs af alle afdelinger

Anne Marie Kodal er klinisk tovholder for den projektgruppe, der skal optimere brugen af EWS. Gruppen har medlemmer fra alle de kliniske afdelinger og har til opgave at se på udfordringer og løsninger brugen af EWS i hverdagen.

- Vi har brugt tid på at kortlægge de forskellige arbejdsgange og eventuelle barrierer i anvendelsen af EWS. Her blev det blandt andet klart, at vi skal se på, hvordan vi på tværs af hospitalet bliver bedre at bruge den håndholdte "zebra". Bruges den korrekt, kan den lette arbejdsgangene i forhold til dokumentation og i højere grad sikre, at vores data er tidstro, siger sygeplejerske Anne Marie Kodal.

På baggrund af kortlægningen er næste skridt i gruppen at identificere og udvælge yderligere forbedringsindsatser, der i samarbejde med implementerings- og forbedringsspecialisterne skal implementeres i afdelingerne.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor