LUP: Større patienttilfredshed på NOH

I dag offentliggøres resultaterne af den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse LUP. 
Både i LUP’en og i den nylige rating af landets hospitaler i Dagens Medicin går det fremad for Nordsjællands Hospital. 
Vent...

Fremgang for akutte indlæggelser

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth glæder sig over resultaterne i år.
- Jeg er meget glad for, at det går fremad efter den sidste LUP-måling i 2018. Vi har de sidste par år haft et kontinuerligt fokus på den patientoplevede kvalitet, og det begynder vi nu at se resultaterne af,  siger hun.

Resultaterne fra dette års LUP og 2018 kan ikke sammenlignes direkte, da opgørelsesmetoden er ændret. Men sammenligner man hospitalets score i forhold til landets gennemsnit, er fremgangen tydelig. I kategorierne ambulante patienter, akut indlagte og planlagt indlagte lå Nordsjællands Hospital i 2018 på landsgennemsnittet i 10 spørgsmål og under gennemsnittet i 62 spørgsmål. I år scorer 51 spørgsmål på landsgennemsnittet, mens spørgsmål, som scorer under landsgennemsnittet, er faldet til 41.

Særligt for de akut indlagte patienter går det fremad, hvor 23 spørgsmål scorer på landsgennemsnittet og 11 under gennemsnittet. I 2018 scorede alle spørgsmål i denne kategori under landsgennemsnittet.

BUA og fødeområdet vurderes bedst

De områder, som generelt vurderes bedst af patienterne, er Børne og Ungeafdelingen og fødeområdet. På fødeområdet scores der højt på, at der er en jordemoder til stede på stuen i det omfang, den fødende har behov for det, og på at personalet er venligt og imødekommende ved ankomsten. 

Trygge udskrivelser og involvering


Årets resultater viser også fremgang på områder, som har været højt prioriteret, nemlig ’patientinvolvering’ og trygge udskrivelser’.

De afdelinger, som har forbedret sig mest i forhold på ’patientinvolvering” siden 2018 er: Ortopædkirurgisk Afdeling i forhold til planlagt indlagte patienter, Neurologisk Afdeling i forhold til ambulante patienter og Øre, Næse og Halsafdelingen med hensyn til de akut indlagte.

I forhold til ’trygge udskrivelser’ har især Kardiologisk Afdeling forbedret sig, når det gælder de planlagte indlagte patienter, Øre, Næse og Halsafdelingen har taget et godt hop opad, når man ser på besvarelserne fra de akutte indlagte patienter.

To pladser op i Dagens Medicin

Patienternes tilfredshed indgår også i den nylige rating af landets hospitaler, som Dagens Medicin har lavet. Her tæller patienttilfredsheden dog kun 10 procent, mens behandlingskvaliteten fra udvalgte kvalitetsdatabaser vægter 90 procent. I kategorien ’mellemstore hospitaler’ ligger Nordsjællands Hospital som nummer 14 ud af 17, hvilket er en forbedring på to pladser i forhold til sidste år. 

I denne opgørelse har hospitalet tre områder med topplacering, nemlig KOL, demens og forbigående blodprop i hjernen, ligesom vi ligger højt på apopleksi, hysteroskopi, gystereskopi og i de ortopædiske databaser. 
Vil være det bedste hospital 

Trods fremgangen understreger Bente Ourø Rørth, at vi endnu ikke er i mål med ambitionerne for Nordsjællands Hospital. 

- Vi vil være det bedste hospital for borgerne i Nordsjælland. Vi vil være patienter og pårørendes foretrukne hospital, og vi ønsker, at alle har den bedst mulige oplevelse her. Og der er vi ikke endnu.

Derfor vil der også i de kommende år være fortsat fokus på patienternes oplevelser af kvaliteten:

 - I hver enkelt afdeling vil der fortsat være fokus på fagligheden og på personalets muligheder for at levere den høje kvalitet, vi ønsker. Og på tværs af hospitalet arbejder vi videre med fælles beslutningstagning og med den trygge udskrivelse. Vi videreudvikler vores tilbud inden for virtuelle besøg og mere hospitalsbehandling i hjemmet. Tilsammen vil det forbedre mulighederne for at give hver enkelt patient den bedste behandling, slutter Bente Ourø Rørth. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor