​Vicedirektør Thomas Houe har stået i spidsen for arbejdet med Strategi for lægelig videreuddannelse. Strategien gælder foreløbig frem til 2026 og sætter retning og mål for den lægelige videreuddannelse på Nordsjællands Hospital.
Foto: Anders Rasmussen

Løft til lægernes videreuddannelse

Uddannelse skal ruste fremtidens speciallæger til morgendagens sundhedsvæsen. For første gang er der udarbejdet en samlet strategi for videreuddannelse af læger på Nordsjællands Hospital.


Vent...

Flere ældre patienter, praksischok og et helt nyt hospital at arbejde i. Det er nogle af udfordringerne, som en ny strategi for videreuddannelse af læger tager fat på.
 
Strategien skal understøtte arbejdet med at sætte retning og mål for den lægelige videreuddannelse på Nordsjællands Hospital og fungerer dermed som en del af hospitalets samlede strategiske arbejde med at styrke medarbejdernes kompetencer og uddannelse.

Uddannelse er vigtigt nu og for fremtiden

- God uddannelse er vigtig, hvis vi skal sikre god patientbehandling og for at kunne rekruttere og fastholde de medarbejdere, som er helt afgørende for, at NOH også i fremtiden kan møde behovet for sundhedsydelser hos de nordsjællandske borgere, siger vicedirektør Thomas Houe.
 
Strategien for lægelig videreuddannelse gælder foreløbig frem til indflytningen på det nye hospital og beskriver, hvordan der aktuelt og fremadrettet skal arbejdes med lægelig videreuddannelse på Nordsjællands Hospital som helhed og på afdelingerne.

Mere tværgående kompetencer

Strategien har blandt andet fokus på indsatser, der styrker lægerne inden for det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, så de bliver rustet til et stigende antal ældre medborgere med flere kroniske sygdomme.
Strategien har også fokus på overgangen fra studieliv til lægegerning – altså at sikre en god og sammenhængende overgang for nyuddannede læger.  
 
- For at klæde fremtidens speciallæger på til de udfordringer, som sundhedsvæsnet står overfor i den nærmeste fremtid, ønsker vi, at speciallægen, ud over færdighederne i eget speciale, også får mere tværgående, generiske kompetencer, siger Thomas Houe.
 
Bag strategien står Det Lægelige Videreuddannelsesråd på Nordsjællands Hospital i et samarbejde med en kreds af uddannelsesansvarlige overlæger og direktionen, og det er første gang, at der ligger en samlet strategi for indsatsen.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor