​​

Hospitalet ansætter leder til det nye sundhedshus

​Hanne Sloth Wengel er fra 1. juni ansat som leder af den regionale del af Helsingør Sundhedshus. 

Vent...

Nordsjællands Hospital har ansat den kommende leder af de regionale funktioner i Helsingør Sundhedshus, og valget er faldet på Hanne Sloth Wengel (47). Hun kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på Herlev og Gentofte Hospital. 

Hanne Sloth Wengel er dog ikke et ukendt ansigt i det nordsjællandske sundhedsvæsen, og har i årene 2009-2019 været sygeplejerske og leder på Nordsjællands Hospital i Hillerød og forinden endda sygeplejerske på det daværende hospital i Helsingør. 

Hun kommer dermed med en stærk sygeplejefaglig baggrund og har vægtige kompetencer inden for ledelse og godt blik for det tværsektorielle samarbejde. Det får hun rig mulighed for at udnytte stillingen som leder af de regionale funktioner i Helsingør Sundhedshus.

Udvikle samarbejde og drift
Hun vil få en betydelig rolle i at understøtte det tværsektorielle samarbejde, der skal foregå i og ud fra sundhedshuset, herunder særligt at udvikle og styrke samarbejdet om borgere og patienter med den kommunale sektor. Derudover bliver det en kerneopgave at skabe de bedste rammer for drift og fællesskab for medarbejderne i hospitalets funktioner i sundhedshuset. 
Det drejer sig personale om otte ambulatoriespecialer, Akutklinikken og tværgående funktioner fra Klinisk Biokemisk Afdeling og Billeddiagnostisk Afdeling samt Facility Management, som alle vil have deres daglige gang i den regionale del af huset.

Helsingør Sundhedshus
Helsingør Sundhedshus kommer til at tilbyde en bred vifte sundhedstilbud til borgerne fra private, kommunale og regionale sundhedsudbydere. Huset opføres ved Prøvestenen i Helsingør og åbner i 2023.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor