60.000 kroner fra Trygfonden til barselsgangen

Langt de fleste barselsforløb er sundhedsfagligt set helt udramatiske. Dog kan der opstå situationer, som udvikler sig kritisk. Barselsgangen har i dag af Trygfonden fået overrakt 60.000 kroner til træning af disse kritiske situationer.

 

​-Vi er meget taknemmelige for donationen, der gør det muligt at gennemføre projektet ”obstetrisk simulationstræning på barselsgangen”. Projektet vil i sidste ende øge sikkerheden for de heldigvis få nybagte familier, der oplever, at der opstår noget akut kritisk i barselsforløbet, siger klinisk sygeplejespecialist Tine Nysted Pedersen, der også er tovholder på projektet.

Formålet med projektet er at opøve personalets viden, færdigheder, kommunikation, samarbejde og ikke mindst patientsikkerheden omkring kvinder, der for eksempel får kraftige blødninger efter fødslen, svangerskabsforgiftning eller i sjældne tilfælde blodforgiftning.

Træningsprogrammet består af to trin. Første trin er ”off- side” undervisning og simulationsbaseret træning, som afholdes i hospitalets simulationscenter SimNord. Andet trin er ”In-situ” simulationstræning på afsnittet, som foregår tre gange månedligt frem til juni 2015.

- Træningsformen er valgt, da forskning - både dansk og udenlandsk - konkluderer, at simulation er en unik og effektfuld måde at lære denne type sygepleje på. I den simulationsbaserede træning benytter vi os af dukker, figuranter (skuespillere) og scenarier. Derfor kan vi øve uden risiko for patienterne og praksisfærdighederne kan trænes i et trygt læringsmiljø, siger Tine Nysted Pedersen, der også selv er uddannet instruktør og vil fungere facilitator i simulationstræningen.

Samtidig er en fordel ved in-situ træningen, at simulationen finder sted i den virkelige praksisnære sammenhæng, hvorved eventuelle uhensigtsmæssige arbejdsgange kan synliggøres.

Udbyttet af projektet evalueres før og efter off-side og in-situ træningen og yderligere 12 måneder efter projektets ophør.

Yderligere information: Klinisk sygeplejespecialist og projektleder Tine Nysted Pedersen, Nordsjællands Hospital, telefon: 4829 3750

Redaktør